Nieuwe generatie informatie-instrumenten

Voor managers van ecosystemen (waaronder kustwateren, zoet water, grondwater, sedimenten en bodems) is het belangrijk een goed begrip te hebben van de huidige toestand, de toestand in het verleden, trends en nieuwe en toekomstige veranderingen. We moeten de gevolgen van menselijke activiteiten en projectplannen beoordelen om zo hun mogelijke invloed te kunnen beoordelen.

NGIT

Ondersteuning ecosysteembeheer

Kwantitatieve modellen en instrumenten kunnen het beheer van ecosystemen ondersteunen door een beschrijving te geven van de werking van natuurlijke systemen en hoe deze reageren op door de mens veroorzaakte of natuurlijke veranderingen. De modellen van Deltares, gecombineerd met controle-informatie, zijn informatiesystemen die tijdige en relevante informatie leveren over de toestand van het natuurlijke systeem. Deze modellen, instrumenten en informatiesystemen vormen de kern van programma ‘Nieuwe generatie informatie-instrumenten’. Deze software wordt niet alleen gebruikt binnen Deltares voor onderzoek en gespecialiseerd advies, maar ook door diverse bedrijven, overheden en andere organisaties. Nieuwe software wordt steeds vaker open source ontwikkeld.

Internationaal toonaangevend

Deltares levert software op topniveau voor de (eco) systeemmodellering van water, sediment, bodem en grondwaterkwaliteit. Methodes en instrumenten zijn beschikbaar voor real-time waterkwaliteitsinformatie- en voorspellingssystemen ter ondersteuning van het strategisch beheer, informatiebeheer, en het beoordelen van de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater, de bodem en sedimenten. Deltares is wereldwijd toonaangevend op het gebied van het beschrijven van chemische en ecologische processen op de grensvlakken van de disciplines (zoals ecologie en morfologie), compartimenten (zoals grondwater- en oppervlaktewater) en systeemgrenzen (van een stuk land tot zee). Deltares werkt samen met andere bedrijven en instituten om deze kennis te integreren in onze software en instrumenten.

Interactief en gebruikersvriendelijk

De door Deltares ontwikkelde software voldoet aan de hierna volgende eisen. De hulpmiddelen en instrumenten behandelen waterkwaliteitsvraagstukken op een geïntegreerde manier wanneer en waar dat nodig is. Daarnaast zijn ze interactief en gebruikersvriendelijk, waardoor ze ook gebruikt kunnen worden door andere onderzoeksinstituten, overheidsinstellingen en commerciële bedrijven. Met de software kunnen verschillende keuzes worden beoordeeld en de besluitvorming ondersteund. Bij de ontwikkeling van onze software staan de belangen van de gebruiker centraal.