Nederlandse software voor verbeteren waterkwaliteit Turkije

Gepubliceerd: 29 oktober 2014

Deltares gaat de Turkse overheid bijstaan bij het verbeteren van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de rivier de Buyuk Menderes. De rivier, gelegen in het zuidwesten van Turkije, heeft veel problemen met de waterkwaliteit door de talloze dammen, kunstwerken en activiteiten van landbouw en industrie.
De Buyuk Menderes heeft veel problemen met de waterkwaliteit door de talloze dammen, kunstwerken en activiteiten van landbouw en industrie.

De Buyuk Menderes heeft veel problemen met de waterkwaliteit door de talloze dammen, kunstwerken en activiteiten van landbouw en industrie.

Deltares zal voor het herstel van de waterkwaliteit diverse softwaretools inzetten en de toepassing hiervan door de waterbeheerder begeleiden. De tools geven inzicht in de problemen en rekenen door welke maatregelen het meest effectief zijn.

Goede afweging effect en kosten maatregel

De tools die worden gebruikt zijn de KRW-Verkenner, gericht op waterkwaliteit, en Ribasim, een softwareprogramma dat zich richt op waterkwantiteit- en verdeling. Joost van den Roovaart, namens Deltares bij het project betrokken: ‘De KRW-Verkenner laat zien wat het effect is van bepaalde maatregelen op de waterkwaliteit en wat dit kost. Zo kan de waterbeheerder een goede afweging maken tussen effectiviteit en kosten van een maatregel. Je voorkomt hiermee dat er een dure maatregel wordt genomen die de waterkwaliteit nauwelijks verbetert.’

KRW-Verkenner gaat internationaal

De KRW-Verkenner is oorspronkelijk ontwikkeld voor Nederlandse waterbeheerders om te bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen om te voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Van den Roovaart: ‘Maar de tool kan in elk land worden ingezet dat wil weten wat de effectiviteit is van een bepaalde maatregel op de waterkwaliteit en of het de investering waard is. Zo heeft Deltares onlangs ook voor Nieuw-Zeeland een KRW-Verkenner toepassing ontwikkeld.’

Waterkwantiteit net zo belangrijk

Naast de KRW-Verkenner, zet Deltares het programma Ribasim in. Dit laat de waterbeschikbaarheid van de rivier zien. ‘Voor de effectiviteit van maatregelen is het noodzakelijk om het watersysteem van de Buyuk Menderes goed in de vingers te hebben. Hoeveel water is waar beschikbaar, hoe snel is de doorstroom op een bepaalde locatie. Als er bijvoorbeeld weinig doorstroom is gaat de afvoer van verontreinigd water nu eenmaal langzamer dan als er veel is.’

Kennisoverdracht aan Turkse waterbeheerder

Het project loopt tot eind 2015. Dan werken alle tools optimaal en zijn de betrokkenen bij de Turkse waterbeheerder opgeleid om hiermee zelf aan de slag te gaan. Aan het eind van het project is een roadshow opgenomen om de tools ook in de andere stroomgebieden in Turkije toe te gaan passen.

Partners voor Water

Deltares voert het project Buyuk Menderes uit in opdracht van het Turkse ministerie van Forestry and Water Affairs en werkt hiervoor samen met Witteveen + Bos, Waterschap Peel en Maasvallei en de Turkse natuurorganisatie Doga Koruma Merkezi. Het project wordt gesubsidieerd via het Partners voor Water programma, dat wordt gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).