Werken met begroeide voorlanden tegen overstromingsrisico’s

Gepubliceerd: 5 september 2017

Extreme weersomstandigheden resulteren in steeds meer wateroverlast voor inwoners van kustgebieden, wat op het moment zichtbaar is in het zuiden van de Verenigde Staten, India en het Caribisch gebied. Deltares is partner in het onderzoeksproject BE SAFE, uitgevoerd i.sm. onderzoekers aan de Universiteit Twente, TU Delft en het mariene onderzoeksinstituut NIOZ. In dit project wordt onderzoek gedaan naar meer natuurlijke manieren van kustbescherming in combinatie met conventionele dijken ook wel ‘nature-based flood defenses’ (NBFD) genoemd.

Buffercapaciteit

Begroeide gebieden zoals kwelders en moerassen, kunnen in potentie een buffer vormen voor de dijk en ervoor zorgen dat golven gedempt worden voordat ze de dijk en het achterland bereiken. Een grotere kwelder zorgt voor een grotere buffer, waardoor het achterland veiliger wordt. Zo kunnen extreme weersomstandigheden, waar bijvoorbeeld hoog water gepaard gaat met veel wind en hoge golven, beter opgevangen worden. Het behouden en begrijpen van de dynamiek van natuurlijk gevormde kwelders en moerasgebieden is dus van groot belang voor de kust- en oeverbescherming. Het belang van deze gebieden is ook te zien in Houston waar uitbreiding van de stad heeft plaatsgevonden op laaggelegen moerasgebieden, waardoor in dit geval de buffercapaciteit voor het opvangen van extreme hoeveelheden neerslag sterk is gedaald.

Overstromingsrisico en erosie beperken

Deltares neemt deel in BE SAFE, omdat dit onderzoeksproject goed aansluit bij onze filosofie en strategisch kennisprogramma  op het gebied van nature-based flood defence. NBFD bestaan uit relatief nieuwe methodes om het risico van overstroming te beperken en in te spelen op de klimaatverandering, en dus is het van groot belang kennis te vergaren om implementatie op grote schaal mogelijk en succesvol te maken. Deltares heeft een hoofdrol bij het vergaren van deze kennis voor adaptieve natuurlijke oplossingen in deltagebieden in de hele wereld. Dankzij onze ervaring met overstromingsrisico’s, de dynamiek van systemen, ecologie en beleid kunnen we een evenwichtige evaluatie maken van maatregelen die het overstromingsrisico en erosie beperken. Deelname van Deltares in BE SAFE bestaat uit het beschikbaar stellen van mensen en geld voor onderzoek.