Oorzaak troebelheid meren eenvoudiger vast te stellen

Gepubliceerd: 21 oktober 2014

De tools die Deltares heeft ontwikkeld om de oorzaak van troebel water in ondiepe meren vast te stellen, worden overgedragen aan het onderzoeks- en adviesbureau Ecofide. Hierdoor komt de kennis die Deltares de afgelopen jaren met onderzoek naar troebele meren heeft ontwikkeld breder beschikbaar.

Waterschappen kunnen nu sneller laten vaststellen wat de oorzaak is van de troebelheid van hun meren en de juiste maatregelen nemen.

Helft Nederlandse ondiepe meren is nog troebel

De troebelheid van ondiepe meren is een groot probleem. Volgens Ellis Penning, aquatisch ecoloog bij Deltares, heeft een groot deel van de Nederlandse ondiepe meren hiermee te maken. ‘Terwijl de Kaderrichtlijn Water voorschrijft dat het water helder moet zijn. Dat is nodig voor een goede ecologische kwaliteit.’

2999[1]

Vaak verkeerde maatregelen genomen

Het is niet eenvoudig om vast te stellen wat de troebelheid veroorzaakt. Penning: ‘Door een onvolledige diagnose worden vaak niet de juiste maatregelen genomen. Waterbeheerders zijn dan veel geld kwijt, terwijl het probleem niet is opgelost. Deltares heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar troebel water in ondiepe meren. Aan de hand hiervan hebben we tools ontwikkeld die de oorzaak in de meeste gevallen kunnen vaststellen. Die tools en kennis dragen we nu over aan Ecofide. Ecofide heeft een eigen lab, wat maakt dat ze makkelijk hun kunde met die van Deltares kunnen combineren en de tools snel kunnen inzetten.’

Vaststellen troebelheid nog geen routine klus

Volgens Jaap Postma, directeur van Ecofide, betekent de overdracht nog niet dat de oorzaak van troebelheid vaststellen een routineklus is geworden. ‘Het is nog niet zo dat waterbeheerders hiermee zelf aan de slag kunnen. Er is nog veel specialistische kennis en laboratoriumwerk voor nodig.’

Ook kunnen de tools nog niet op alle typen meren worden toegepast. Postma: ‘Ze zijn geschikt voor veel voorkomende typen meren. Wij kunnen snel inschatten of een meer hieronder valt. Als het niet het geval is, zal alsnog onderzoek door Deltares moeten worden gedaan. Maar de verwachting is dat wij de meeste gevallen zullen kunnen afhandelen. ’