Monitoren van vegetatie in uiterwaarden met satellietdata

Gepubliceerd: 7 december 2018

Eigenaren of natuurbeheerders van een gebied in de uiterwaarden van de Rijn en Maas moeten elk najaar weer nagaan of de vegetatie in hun gebied niet te ver gegroeid is. Hoe mooi die begroeiing ook vaak is, te veel vegetatie kan de doorstroming van het water belemmeren.

Daarom wordt de huidige staat van de  vegetatie in de uiterwaarden vergeleken met een overzichtskaart, die aangeeft welk type begroeiing waar is toegestaan vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid. Daarvoor wordt een vegetatielegger gebruikt. Dit monitoren is de taak van de eigenaren of natuurbeheerders in het gebied. Langs de Rijn en de Maas is dit veelal de taak van Rijkswaterstaat. Het is voor Rijkswaterstaat echter tijdrovend en duur om jaarlijks alle uiterwaarden te bezoeken en de daar aanwezige vegetatie te beoordelen. Verder is het voor de beheerders  belangrijk om op tijd te weten waar zij  moeten gaan maaien, snoeien of kappen.

Webviewer tool ontsluit satelietdata

Daarom hebben we in opdracht van Rijkswaterstaat de vegetatiemonitor ontwikkeld. De eerste versie van deze webviewer-tool maakt het voor Rijkswaterstaat, gebruikers en beheerders van de uiterwaarden mogelijk om via satellietdata de gebieden te signaleren die afwijken van de vegetatielegger. Zo kan Rijkswaterstaat prioriteiten stellen voor de controles danwel hierover vroegtijdig in gesprek gaan met de terreinbeheerders.  De vegetatiemonitor maakt gebruik van de Google Earth Engine om de vegetatie op één geselecteerd Sentinel2 satellietbeeld te classificeren. Deze classificatie kan worden gedownload voor verdere verwerking in een GIS omgeving, of hij kan direct worden vergeleken met de vegetatielegger.

Vegetatiemonitor webviewer openearth

Voorspellen en vegetatie buitenlandse uiterwaarden

Omdat de vegetatiemonitor gebruikt maakt van de Google Earth Engine is het mogelijk om met andere algoritmes de tool verder uit te breiden met bijvoorbeeld de trendontwikkeling in de vegetatie door de tijd, en de voorspelling van de toekomstige vegetatie-ontwikkeling. Door de specificatie van de verschillende types vegetatie in het Google Earth Engine algoritme aan te passen, kan de tool ook worden gebruikt andere uiterwaarden, bijvoorbeeld in het buitenland.