Argentinië en Nederland werken samen aan duurzaam water- en landgebruik

Gepubliceerd: 21 november 2019

Argentinië en Nederland gaan intensiever samenwerken op het gebied van landbouw en water. Met de start van het project Alta de la Picasa in de provincie Córdoba helpt Nederland de waterbalans voor duurzame landbouw te herstellen.

Op 5 november ondertekenden de Nederlandse ambassadeur en 2 ministers van de provincie Córdoba (Publieke Diensten en Landbouw en Veeteelt) een Memorandum of Understanding (MoU). De ondertekening markeert de start van het project Alta de la Picasa, waarbij waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Wageningen Environmental Research en Deltares  ondersteuning bieden in de vorm van kennis over gebiedsprocessen, landbouw en waterbeheer.

Ondertekening van MoU ter ondersteuning van samenwerking tussen Argentijnse provincie Cordoba en Nederland. Vooraan helemaal links burgemeester Laboulaye, Cesar Abdala met naast hem Roel Nieuwenkamp de Nederlandse ambassadeur

Waterproblemen in het landbouwgebied

In de provincie Córdoba zijn veel watergerelateerde problemen zoals stijgend grondwater, verzilting en overstromingen die schade opleveren voor landbouwbedrijven. De provincie is onderdeel van het economisch belangrijke landbouwgebied in de Argentijnse Pampa. De laatste decaden is het landgebruik in een groot deel van het gebied veranderd in intensieve sojateelt. Deze teelt leidt tot lagere verdamping, wat leidt tot verhoging van de grondwaterstanden.  De provincie, die in Argentinië als vooruitstrevend bekend staat, wil met hulp van Nederland het gebied duurzamer inrichten. Via het programma Partners voor Water wordt hiervoor een samenwerkingsproject gestart tussen kennisinstellingen en overheidsorganisaties uit beide landen.

Kennisoverdracht start meteen

Na de ondertekening werd dan ook direct gestart met de kennisoverdracht. Experts van Wageningen University & Research (WUR) , Deltares en de RVO hebben een cursus gegeven aan 27 Argentijnse specialisten in de landbouw en waterkringloop. Ze leerden hierin werken met Nederlandse modellen voor het bodem-water-plantsysteem (SWAP en WOFOST) en het  grondwater (iMOD). De Argentijnse partners zullen de komende twee jaar het stroomgebied van Alta de la Picasa  gaan modelleren samen met partners van de WUR en Deltares. Die rekenresultaten worden vervolgens gebruikt in gebiedsprocessen door overheden, sojaproducenten en andere stakeholders. Deze samenwerking door verschillende betrokkenen in de gebieden op basis van hydrologische modellering (collaborative modelling) is een werkwijze die naar verwachting de komende jaren ook in andere delen van Argentinië zal worden toegepast.