Bangladesh omarmt delta planning

Gepubliceerd: 20 maart 2017

Bangladesh doet op dit moment ervaring op met scenario's in het Bangladesh Delta Plan, het National Water Management Plan, en de vijfjarenplannen. Er is onlangs ook onderzocht hoe de betrokken instituten hun ervaring met het werken met scenarios en delta planning kunnen opnemen in toekomstige werkzaamheden.

Vertegenwoordigers van de General Economics Division (GED), en de Water Resources Planning Organization (WARPO) hebben vervolgens op 1 maart 2017 de resultaten van dit onderzoek en de consequenties voor de toekomst besproken. Prof. Shamsul Alam, Senior Secretary van de regering van Bangladesh zegt hierover: “Het nu opgestelde Bangladesh Delta Plan maakt op een gestructureerde manier gebruik van scenario’s en dat willen we blijven doen. Het initiatief daarvoor ligt bij WARPO in samenwerking met GED.”

Ondanks onzekerheden toch plannen in de delta

Scenario’s maken het ondanks alle onzekerheden mogelijk te plannen in de delta. Dat doen ze door de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Deltares expert Chris Seijger: ‘’Onze studie heeft de toepassing van scenario’s in de Bangladesh delta planning onderzocht en de conclusie is dat er verschillende opvattingen bestaan over scenario delta planning. We hebben nu de beleidsmatige vereisten in 15 taken omschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opnemen in planningsystemen, ontwikkelen en aanpassen van scenario’s, verbanden leggen tussen scenario’s en strategieën, onderzoek en opbouw van capaciteit. Wij bevelen ook aan om scenario’s een duidelijke functie te geven in het Bangladesh planning system (vijfjarenplannen, andere sectorale plannen, Delta Commission).”

Rapport permanent beschikbaar op ResearchGate

De studie is uitgevoerd door experts van Deltares, WARPO (Water Resources Planning Organization), Wageningen Environmental Research en BUET (Bangladesh University of Engineering Technology), in het kader van het Nuffic-NICHE BGD 155 project: ‘Scenario development in Integrated Water Resources Management: Coping with the Future Challenges in Bangladesh’.

Om de kennis in het rapport te delen is het vanaf nu permanent beschikbaar op ResearchGate.

In dit project heeft Deltares ook deskundigen in Bangladesh opgeleid voor het werken met scenario’s en adaptieve delta planning.