Beoordelingsmethode voor waterkwaliteit landt in Europees beleid

Gepubliceerd: 14 januari 2016

Door Deltares is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen en operationaliseren van een beoordelingsmethode voor zware metalen in oppervlaktewater: de Biotic Ligand Modeling (BLM). Deze publicatie is uitgelicht door de gezaghebbende nieuwsbrief van de Europese Commissie Science for Environmental Policy. Hiermee is de brug geslagen tussen kennisontwikkeling en implementatie in (Europees) beleid op het gebied van waterkwaliteitsbeheer.

In de nieuwsbrief worden belangrijke hoogtepunten op het gebied van innovaties toegelicht. De Biotic Ligand Modeling (BLM)  is een innovatie omdat het gebruik maakt van de samenstelling van het oppervlaktewater om een daadwerkelijk risico te berekenen voor een heel ecosysteem.  De methode wordt door het ministerie van I&M en alle Nederlandse waterschappen gebruikt om de waterkwaliteit te toetsen ten behoeve van de verplichte rapportage Kaderrichtlijn Water. De software wordt gratis ter beschikking gesteld voor gebruikers op www.pnec-pro.com.

Wetenschappelijk paperSamen met enkele toonaangevende Europese instituten is afgelopen najaar een wetenschappelijke publicatie geschreven over de inhoudelijke aspecten, maar ook over de gebruikerservaringen in verschillende landen in Europa.