Besluitvorming bij diepe onzekerheid; van denken naar doen

Gepubliceerd: 18 september 2015

Van 3 tot 5 november vindt in Delft de derde internationale werksessie “Besluitvorming bij diepe onzekerheid” plaats. Hier komt een 70-tal wetenschappers en ervaringsdeskundigen van over de hele wereld bijeen om van gedachte te wisselen over hoe je het best besluiten kunt nemen in onzekere tijden.

Het afgelopen jaar is Nederland begonnen aan de uitvoering van de maatregelen uit de nieuwe deltaplannen voor waterveiligheid en voor zoetwater. Hierover heeft de deltacommissaris gerapporteerd in het deltaprogramma 2016, dat op Prinsjesdag 2015 is verschenen. Voor de uitvoering van de deltaplannen is gekozen voor een adaptieve benadering. Dat wil zeggen dat er gaandeweg nog kan worden ingespeeld op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Dat is nodig omdat de investering die wordt gedaan stand moet houden in een dynamische en daarmee diep onzekere toekomst. Met de uitvoeringsfase van de deltaplannen is tot 2028 een investering van circa 20 miljard euro gemoeid. Het kunnen inspelen op veranderende omstandigheden loont dus.

Adaptieve werkwijze kent internationaal veel weerklank

De adaptieve werkwijze kent internationaal veel weerklank. Zo wordt de nederlandse kennis en ervaring op dit gebied gebruikt in deltaplannen voor Vietnam en Bangladesh. Maar ook buiten het domein van klimaatadaptatie speelt het besluiten nemen in diep onzekere tijden. Voorbeelden daarvan zijn: energievoorziening, communicatie, transport en defensie. Door de toepassing in meerdere domeinen ontwikkelt het vakgebied van besluitvorming bij diepe onzekerheid zich erg snel. Het onderling uitwisselen van kennis is dus belangrijk.

 
De eerste twee werksessies “besluitvorming bij diepe onzekerheid” zijn georganiseerd door respectievelijk de Wereldbank en RAND Corporation. Dit jaar organiseren kennisinstituut Deltares, Technische Universiteit Delft, en Unesco IHE Institute de werksessie. Dat doen ze in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Staf Deltacommissaris.

dmuu

Wordle gemaakt uit de ingediende abstracts 2015