Blockchain vergroot vertrouwen in de bodemdalingsdata Gouda

Gepubliceerd: 19 juni 2018

Betrouwbare data is een must om de juiste beleidsbeslissingen te nemen en te zorgen dat bodemdaling beheersbaar wordt voor Gouda. Deltares maakt in samenwerking met Xurux en Wareco een blockchain van de beschikbare data van het living lab Bodemdaling. “Dit helpt om niet te blijven hangen in discussies over de herkomst van data", aldus Bob Hoogendoorn, geoloog bij Deltares. “De blockchaintechnologie maakt dat het proces van de data herkomst en de bewerking transparant is. Het vergroot het vertrouwen in de data voor alle belanghebbenden”.

Bodemdaling in deze stad zorgt jaarlijks voor grote kostenposten door schades  en (water)overlast. Bodemdaling is complex, zowel technisch als bestuurlijk is het een uitdaging om de mechanismen goed te ontrafelen, te begrijpen en om te zetten in maatregelen en beleid. Door blockchain in te zetten krijgen alle betrokken partijen o.a. de gemeente, het waterschap, de bewoners en bedrijven dezelfde informatie. Het laat zien welke grondwaterstanden er gemeten zijn en hoe deze bewerkt worden. Hierbij moet je denken aan de waterdruk boven de sensor in de peilbuis die wordt omgerekend, maar ook de bewerking van satellietdata. Dit bewerkingsproces  wordt gelogd door alle deelnemers aan de blockchain. Hiermee wordt de data en het proces transparant gemaakt.

Mock up blockchain viewer bodemdaling Gouda

De blockchain bodemdaling in Gouda is een pilot en past bij het ‘living lab’ gedachtegoed van Gouda waar kennis en ervaring bij elkaar komt, die verder gaat dan innovatieve technische oplossingen. Bij de pilot zijn betrokken: Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland, het Watergilde, Provincie Zuid-Holland, Wareco en Xurux. De pilot loopt tot eind september.