Blue2 kosten en baten Europese waterregels inzichtelijk

Gepubliceerd: 23 mei 2017

Binnen de Europese Unie zijn verschillende kaderrichtlijnen afgesproken. De bekendste is de Kaderrichtlijn Water die sinds 2000 van kracht is. In 2028 moeten alle Europese wateren voldoende schoon zijn en gezond.

Op dit moment is door het DG Milieu van de Europese Unie (dat op de invoering van de diverse kaderrichtlijnen toeziet) geconstateerd dat de implementatie ervan niet altijd soepel verloopt.
Daarom is besloten om de lidstaten hierbij te ondersteunen. Daartoe is onlangs het project Blue2 gestart. Deltares verzorgt in dit project de beleidsanalyse en de software waarmee DG Milieu de lidstaten kan helpen bij het nemen van maatregelen.

Beleid per stroomgebied bekijken

Om aan te tonen dat de richtlijnen van de EU bijdragen aan een betere economie en leefomgeving wordt er in het Blue2 project een kosten-baten analyse gemaakt van diverse maatregelen die onder deze richtlijnen kunnen worden genomen. Deltares helpt vervolgens met het maken van een beleidsanalysetool, diverse scenarios en software waarmee de maatregelen die genomen worden per stroomgebied kunnen worden bekeken en geevalueerd. Op die manier hoopt de Europese DG Milieu niet alleen zelf een goed beeld te krijgen van de stand van zaken, maar zo ook de lidstaten te helpen bij hun implementatie. Deltares gebruikt hiervoor onder andere de gegevens die bij het Joint Research Centre (JRC) voor handen zijn.

De cases van Blue2

Blue2 start met een aantal cases. Dit zijn de Europese stroomgebieden Maritsa in Bulgarije, Guadalquivir and Jucar in Spanje, de Elbe in Duitsland, de Rhone in Frankrijk, Vistula in Polen, de Helge in Sweden en Arges Vedea in Roemenië.

Vistula River, Poland

Het Blue2 project is in januari 2017 gestart en wordt in december 2018 afgerond.

Deltares werkt samen in een consortium onder leiding van Ramboll (DK), met als overige partners Ecorys (NL), IEEP (UK), INTECSA (ES) en WEARE (ES).