Bodemdaling grote kostenpost voor Nederland

Gepubliceerd: 5 augustus 2014

De kosten van bodemdaling zijn enorm. Deltares schat dat de schade aan funderingen en stedelijke infrastructuur tot 2050 kan oplopen tot € 25 mrd. 'Lastig is dat de daadwerkelijke schade verstopt zit in beheer- en onderhoudspotjes bij de overheid'.

‘Daardoor is het een grotendeels verborgen probleem,’ vertelde Gilles Erkens, geoloog bij Deltares aan het Financieel Dagblad.

foto5

 

Meer overstromingen en grotere schade

Bodemdaling vormt voor steden en gebieden met een slappe bodem nog een ernstigere bedreiging dan klimaatverandering. Door bodemdaling neemt de kans op overstromingen toe en de schade bij overstromingen wordt groter, omdat het een grote badkuip creëert. Ook ontstaat er ernstige schade aan de infrastructuur. Denk aan huizen, wegen, spoorwegen, waterleidingen, sluizen, pompinstallaties enzovoorts die gaan verzakken. Deze schade aan funderingen en stedelijke infrastructuur tot 2050 kan oplopen tot € 25 miljard.

Bodemdaling heeft nationale aanpak nodig

Het is nu tijd om bodemdaling aan te pakken. Een oplossing vinden is geen gemakkelijke opgave en heeft een nationale aanpak nodig.  Sinds 2007 zet het Platform Slappe Bodem, waarin 21 gemeentes zich hebben aangesloten, zich al in om de slappe bodem problematiek op de kaart te zetten. Als we nu niets doen, worden we in de toekomst steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast en schade aan gebouwen en infrastructuur. De effecten ijlen nog tientallen jaren na met alle kosten van dien. Het is zoeken naar de juiste balans en maatwerk leveren per gebied. Bijvoorbeeld door het grondwaterpeil hoog houden daar waar het kan om inklinken van veen te voorkomen. En voor ophogen zoveel mogelijk licht bouwmateriaal gebruiken, zoals puimsteen en piepschuim.

Artikel Financieel Dagblad
Uitzending BNR radio
Uitzending Editie NL