‘Bouwen met de natuur geen modegril meer’

Gepubliceerd: 20 juni 2014

‘Bouwen met de natuur is geen modegril of proefballon meer, maar keihard noodzakelijk. Internationaal staat het dan ook hoog op de prioriteitenlijst.’ Dat zei Maarten Smits, algemeen directeur van Deltares, tijdens het symposium ‘Building with nature in deltasteden’. Het symposium werd op 19 juni georganiseerd in het kader van de IABR 2014 in Rotterdam, dat als thema ‘Urban by nature’ heeft.
Maarten Smits

Maarten Smits

Dijken niet altijd meer de oplossing voor verbeteren waterveiligheid

Smits wees erop dat deltasteden wereldwijd door zeespiegelstijging en bodemdaling erg kwetsbaar zijn. Voor de alsmaar groeiende bevolking en economische activiteiten is het beschermingsniveau in veel steden veel te laag. ‘Voor het verbeteren van de waterveiligheid is het verhogen of versterken van de dijken echter niet altijd meer een oplossing,’ zei hij. ‘Harde infrastructuur is vaak veel te duur of door de lokale omstandigheden niet effectief. Innovatieve concepten als ‘bouwen met de natuur’ zijn daarom hard nodig bij het op peil brengen van het veiligheidsniveau in deltagebieden.’

Voortrekkersrol van Nederland

Nederland heeft een voortrekkersrol bij dit concept, waarbij natuurlijke elementen en processen worden gebruikt voor het verhogen van de waterveiligheid. Bekende voorbeelden zijn de Zandmotor en Ruimte voor de Rivier. Door de krachten van kennisinstituten en bedrijven te bundelen in de Stichting Ecoshape is hiermee de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in een groot aantal pilotprojecten. Smits: ‘We gaan deze kennis nu omzetten in toepasbare instrumenten, zodat het concept wereldwijd grootschalig veilig kan worden toegepast.’

Het symposium ‘Building with nature in deltasteden’ werd georganiseerd door EcoShape, Deltares en Witteveen + Bos.

 

Meer informatie

IABR