Concept activiteitenplan Strategisch Onderzoek 2021

Gepubliceerd: 1 oktober 2020

Het activiteitenplan schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek (SO) dat Deltares in 2021 gaat uitvoeren. Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond.

Afgelopen jaar heeft Deltares een beweging ingezet om de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen en missies te vertalen naar vier missiegebieden.  De missies en missiegebieden vormen nu het uitgangspunt voor de programmering van onze kennisbasis en nieuwe onderzoeksprogramma’s.

Het activiteitenplan Strategisch Onderzoek bestaat uit twee delen:

Het Strategisch Onderzoek  wordt gefinancierd met instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u uw reactie geven op het concept onderzoeksplan, stuur dan een e-mail aan Peter van den Berg voor 1 november 2020.