Concept activiteitenplan strategisch onderzoek 2022

Gepubliceerd: 1 oktober 2021

Het concept activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2022 gaat uitvoeren.

Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Deltares neemt de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen, ambities en missies als uitgangspunt in de programmering van onze onderzoeksprogramma’s en de inzet en doorontwikkeling van onze kennisfaciliteiten.

Het Strategisch Onderzoek  wordt gefinancierd met SITO Instituutssubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u uw reactie geven op het concept Activiteitenplan, stuur dan een e-mail naar regieteam@deltares.nl voor 1 november 2021.