Concept onderzoeksplan 2019

Gepubliceerd: 1 oktober 2018

Het concept onderzoeksplan 2019 geeft op hoofdlijnen weer welk onderzoek het komende jaar wordt uitgevoerd en hangt nauw samen met onze Onderzoeksagenda 2018-2021.

Het concept onderzoeksplan 2019 geeft op hoofdlijnen weer welk onderzoek het komende jaar wordt uitgevoerd en hangt nauw samen met onze Onderzoeksagenda 2018-2021 .De Onderzoeksagenda 2018-2021 van Deltares laat in één oogopslag zien hoe we het onderzoek de komende tijd willen inzetten. Dit onderzoek richt zich vooral op de middellange en lange termijn en is belangrijk voor de kennisbasis van Deltares en van Nederland. Maatschappelijke vraagstukken vormen de basis voor dit onderzoek. Het concept onderzoeksplan 2019 geeft de invulling van SO-deel binnen deze lange termijn kennisstrategie.

Wilt u uw reactie geven op het concept onderzoeksplan, stuur dan een e-mail aan Peter van den Berg. voor 1 november 2018.

Voorbeeld van één van de kaarten uit de Onderzoeksagenda