Concept onderzoeksplan 2020

Gepubliceerd: 2 oktober 2019

Het Deltares strategisch onderzoek activiteitenplan schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2020 gaat uitvoeren. Strategisch Onderzoek is gericht op de langere termijn. Het is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennisbasis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Het Strategisch Onderzoek (SO) wordt gefinancierd met instituutssubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De opzet van dit Activiteitenplan wijkt enigszins af van die van eerdere jaren. Dat komt door de beweging die we hebben ingezet om ons onderzoek nadrukkelijk te verbinden aan de mondiale, Europese en Nederlandse doelstellingen en missies. Als eerste stap hebben we die agenda’s en missies geclusterd en gekoppeld aan vier missiegebieden van Deltares.

Wilt u uw reactie geven op het concept onderzoeksplan, stuur dan een e-mail aan Peter van den Berg. voor 1 november 2019.