Concept Strategisch Onderzoek Deltares 2015

Gepubliceerd: 2 oktober 2014

In ons definitief concept Strategisch Onderzoeksplan kunt u lezen hoe en voor welke onderwerpen Deltares in 2015 haar SO subsidie inzet.

Wilt u uw reactie geven bij dit onderzoeksprogramma, stuur dan een email aan Peter van den Berg

Dit concept Strategisch Onderzoeksplan van Deltares is de uitwerking op hoofdlijnen voor 2015 van het onderzoek dat beschreven is in het kaartenboek The World of Deltares 2013 – 2016 . In dat kaartenboek zijn de vijf grote onderzoeksthema’s van Deltares uitgewerkt in de vorm van 28 portfolio’s van Deltares.

Strategisch Onderzoek

Het ministerie van Economische Zaken verstrekt elk jaar een subsidie aan de toegepaste onderzoeksinstituten in Nederland. Die subsidie is bedoeld om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en waar mogelijk op te lossen. Voor Deltares zijn dat voornamelijk vraagstukken die te maken hebben met deltatechnologie; water, ondergrond en infrastructuur. Daarnaast werken we ook cross-sectoraal aan vraagstukken uit de clusters Watertechnologie, Maritieme Technologie van de Topsector Water en met de Topsectoren Energie en Agri&Food.

Het Strategisch Onderzoek (SO) van Deltares wordt ingezet om de langere termijn kennisbasis te voeden.