Concept Strategisch Onderzoek Deltares 2018

Gepubliceerd: 2 oktober 2017

In ons definitief concept Strategisch Onderzoeksplan kunt u lezen hoe en voor welke onderwerpen Deltares in 2018 haar SO subsidie inzet.

Het concept onderzoeksplan 2018 geeft op hoofdlijnen weer welk onderzoek het komende jaar wordt uitgevoerd en hangt nauw samen met de kennisstrategie ‘The World of Deltares 2015 – 2018‘. In de kennisstrategie 2015-2018 worden per thema en programma de relevante trends en ontwikkelingen, onderzoekslijnen, speerpunten, doelen, ambities en de beoogde impact beschreven. Het Onderzoeksplan 2018 geeft de invulling van SO-deel binnen deze lange termijn kennisstrategie.

Wilt u uw reactie geven op het onderzoeksplan, stuur dan een e-mail aan Peter van den Berg. voor 1 november 2017.

Maatschappelijke vraagstukken

Het ministerie van Economische Zaken verstrekt elk jaar een subsidie aan de toegepaste onderzoeksinstituten in Nederland. Die subsidie is bedoeld om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Voor Deltares zijn dat vraagstukken, die te maken hebben met deltatechnologie: water en ondergrond. Het Strategisch Onderzoek van Deltares wordt ingezet om de langere termijn kennisbasis te voeden.