Costa Rica en masterplan groene stad Curridabat

Gepubliceerd: 14 april 2020

De voorstad van de hoofdstad San Jose, Curridabat is een populaire plek om te wonen. De stad met zo’n 65.000 inwoners ligt in het rivierengebied van de Tiribi en de Rio Maria Aguilar. Vooral in tijden van hevige regenval zorgt die ligging voor overstromingen in de stad.

Daar moet iets aan gebeuren maar de gemeente Curridabat heeft ook de ambitie om een groene stad te zijn. De stad wil de natuurlijke rivier en de daarbij horende biodiversiteit behouden om bijvoorbeeld ook in tijden dat het veel regent deze bron van zoet water op te slaan voor mindere tijden.

Masterplan voor Curridabat

De stad werkt daarom aan een masterplan voor het waterbeheer. Deltares heeft een advies plan van aanpak gemaakt voor Curridabat. Met Delft3D FM zijn overstromingen in het gebied op twee niveaus gemodelleerd. Het niveau van wateroverlast in de stad door het tekort schieten van de afvoer, en de overstromingen vanuit de rivieren door met name hevige regenval. Op die manier konden prangende waterbeheer problemen worden gesignaleerd. De modellering leidde tot een aantal aanbevelingen voor het uiteindelijke masterplan van de stad. Bijvoorbeeld investeren in regen – en riviermeetstations en professionals opleiden in het gebruik van simulatiemodellen. Op die manier kan het waterbeheer beter worden afgestemd op de biodiversiteitsambities van de stad.

Met veldbezoeken zijn op zes locaties de uitkomsten van de modellen gevalideerd.

De biodiversiteit van het gehele riviergebied herstellen kan natuurlijk niet alleen vanuit Curridabat gebeuren. De stad hoopt hiermee uiteindelijk ook de andere steden in het rivierstroomgebied te inspireren.