CoVadem: Binnenvaart zet realtime data om in meerwaarde voor milieu

Gepubliceerd: 8 december 2016

Binnenvaartschepen worden ‘high tech’ dataverzamelaars. Ze gaan tijdens de vaart real time data verzamelen waarmee het brandstofverbruik en voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten in beeld worden gebracht zodat ze precies weten hoeveel lading ze kunnen meenemen. Dit levert de schippers een efficiënter gebruik van schepen op en zorgt voor minder CO2-uitstoot, een belangrijke doelstelling van de Green Deal. Daarnaast verzamelen de schepen gegevens over de bodem, waterstand en stroming. Dit kan gebruikt worden bij het onderhoud van de vaarwegen en watermanagement. Het project Co2Vadem+ gaat nu van start dankzij financiering via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de binnenvaart zelf.

De totale investering van 1,2 miljoen euro voor Co2Vadem+ is nu rond. Met een investering van ruim 600.000 euro draagt de markt zelf een belangrijk deel van deze investering, maar deze kosten kunnen worden terugverdiend wanneer er zo’n 250 schepen meedoen. En dat is de ambitie. Het is daarom belangrijk om op korte termijn het aantal metende schepen te gaan vergroten. De schippers krijgen wanneer ze meedoen de komende twee jaar de beschikking over de digitale tools voor het brandstofverbruik en de waterdiepte /doorvaarthoogte voorspelling.

Win-win

Maar niet alleen de binnenvaart profiteert. Voor het op peil houden van de vaarwegen is informatie over de bodemontwikkeling heel belangrijk. De gegevens uit Co2Vadem+ kunnen in combinatie met riviermodellen de rivierbeheerders en baggeraars helpen bij het op voorhand bepalen van de plekken waar gebaggerd moet worden. Zo kunnen er kosten worden bespaard en kan beheer slimmer worden aanbesteed.

co2vadem

Een dashboard geeft de schipper meer inzicht in o.a. brandstofverbruik en de waterdiepte /doorvaarthoogte voorspelling

Consortium

Het Co2Vadem+ project is een coproductie van Deltares (penvoerder) en MARIN en omvat naast de vaste partners Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart ook de partijen Danser Group, NPRC, Heuvelman Groep, Shipping Factory, ThyssenKrupp Veerhaven, BLN Schuttevaer, TU Delft en Rijkswaterstaat.

Het al langer lopende project CoVadem, waar Co2Vadem+ onder valt, is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart en heeft ruim 50 deelnemende binnenvaartondernemers. CoVadem wordt ondersteund door BLN, de brancheorganisatie van de binnenvaart. De algemene coördinatie van CoVadem is in handen bij MARIN.