Cursus risico’s klimaatverandering voor infrastructuur

Gepubliceerd: 19 september 2014

Deltares organiseert op 20 en 21 oktober een cursus over het omgaan met risico’s van klimaatverandering voorinfrastructuur. De focus ligt daarbij op wegen maar de methodieken en technieken kunnen ook worden toegepast op andere infrastructuur, bijvoorbeeld spoorwegen of leidingen.

Kennis en ervaring uit Europees onderzoeksproject ROADAPT

De cursus deelt de kennis en ervaring die is opgedaan in het Europese onderzoeksproject ROADAPT. Dat project levert methoden voor wegbeheerders en eigenaars om vast te stellen wat de effecten van klimaatverandering zijn. Met een risicogestuurde aanpak wordt vervolgens vastgesteld of deze gevolgen acceptabel zijn, en zo nee wat en wanneer er dan aan maatregelen genomen moet worden. Het project levert dus interessante informatie, methoden en technieken op voor wegbeheerders en exploitanten, ingenieurs, aannemers en onderzoekers. Een van de onderwerpen in de cursus is de quickscan.

2964[1]

Meer informatie en aanmelden

De cursus en het informatiemateriaal zijn in het Engels. De cursus start 20 oktober om 12.00 uur en eindigt 21 oktober om 17.00 uur.

Aanmelden kan via een e-mail aan thomas.bles@deltares.nl