De nieuwe Wereld Water Atlas: boeiende water verhalen op een interactief platform

Gepubliceerd: 23 maart 2018

De nieuwe Wereld Water Atlas is gelanceerd ter gelegenheid van Wereldwaterdag, 22 maart 2018 in New York. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam, via zijn watergezant Henk Ovink, het initiatief om deze Atlas te ontwikkelen. Het is een interactief platform geworden waar landen en burgers waterverhalen en - oplossingen kunnen uitwisselen om wereldwijde water-gerelateerde problemen aan te pakken. Cees van de Guchte van Deltares coördineerde het ontwikkelproces.

Begrijpen van de risico’s
We kunnen stellen dat water het meest uitdagende en complexe risico is in de hedendaagse maatschappij. Door de effecten van onder andere klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen is er in veel plekken op de wereld sprake van te veel -, te weinig -en te vuil water. Het High Level Panel on Water wijst erop dat we de risico’s moeten begrijpen en koppelen aan mogelijke oplossingen, welke uiteindelijk moeten inspireren tot meer en effectieve acties. Tijdens de ontmoeting met de Sherpa’s van de Hoge Raad van Water van de VN en de Wereldbank bevestigde minister president Mark Rutte de urgentie en de noodzaak voor actie om deze complexe risico’s beter te begrijpen en aan te pakken. Hij zei:

“Geef me een krachtig verhaal, waar ik mee kan werken “.

Voor iedereen die de risico’s met betrekking tot water willen begrijpen en aanpakken, is de Wereld Water Atlas het interactieve platform. Het brengt de water hot-spots over de hele wereld in beeld en deelt de toegepaste oplossingen. Het platform wordt ondersteund door betrouwbare open-source data. De Wereld Water Atlas toont ook korte documentaires en draagt bij aan publicaties, presentaties en debatten.

De oorsprong van deze Wereld Water Atlas en Deltares
De founding partners voor de Wereld Water Atlas zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, met steun van de Nederlandse watersector en onder het beschermheerschap van het High Level Panel van de VN.

Deltares als programmacoördinator opereerde enigszins buiten de comfortzone omdat dit project geen standaard Deltares-opdracht is. Deltares is ervan overtuigd dat dit platform het bewustzijn kan verbeteren en de waterkennis naar een hoger niveau kan tillen. Daarbij is dit een geweldige kans om samen te werken met een groot publiek. En dan moet het echte werk nog beginnen! Het platform is immers interactief. De uitdaging zit in het feit dat het levendig gehouden moet worden en blijven doordat er veelvuldig verhalen en oplossingen worden geplaatst. Dit kan alleen worden bereikt door zoveel mogelijk wereldburgers te inspireren en te laten zien dat persoonlijke waterverhaal het verschil kan maken!

Er is dus meer input nodig
We nodigen expliciet alle water-gerelateerde organisaties en wereldburgers uit om samen deze mondiale watercoalitie op te bouwen en waterervaring op een gemakkelijke, toegankelijke manier te delen. We hebben uw inbreng, uw kennis, uw expertise, netwerken en oplossingen nodig. Dus, wees welkom om een actieve partner van de Wereld Water Atlas te worden.

Voor iedereen veilig water is de ultieme beloning!