Deelname Deltares aan handelsmissie Duitsland

Gepubliceerd: 7 februari 2017

Deze week vindt er, onder leiding van Liliane Ploumen, een economische missie naar de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen plaats. Het doel van deze missie is om de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking op de gebieden fotonica, semiconductors, biobased chemie en water te bevorderen. Deltares is een van de Nederlandse organisaties die deelneemt. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen parallel aan deze missie eveneens een werkbezoek aan de Duitse deelstaten.

Duitsland belangrijkste handelspartner

Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is de belangrijkste handelspartner voor Nederland, zowel op het gebied van export als import. Het jaarlijkse handelsvolume tussen de twee landen behoort tot een van de grootste ter wereld. Een vijfde van de totale Nederlandse export en een kwart van de export van agrarische producten gaat naar Duitsland. Nederland is tevens de grootste investeerder in Duitsland.

Integrale aanpak stroomgebied Elbe

Tijdens het bezoek aan de Duitse deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt staat de integrale aanpak voor het stroomgebied van de Elbe centraal. De Elbe is met een lengte van 1164 kilometer en een stroomgebied van 144.000 km² een van de belangrijkste rivieren van Midden-Europa. De uitdagingen zijn waterveiligheid, klimaatverandering, bevaarbaarheid en waterkwaliteit. Duurzame ontwikkeling van de regio vraagt om een integrale, en grensoverschrijdende aanpak waarbij zowel Europese, regionale als lokale belangen betrokken worden.

Deltares organiseert workshop rondom waterveiligheid

Het programma van de watermissie biedt de kans om relaties op te bouwen en te versterken en inhoudelijk de dialoog aan te gaan met de belangrijkste stakeholders. De missie zal plaatsvinden in en rondom Leipzig, Grimma en Dessau. Vooraf aan deze missie organiseert Deltares samen met Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft en TU Dresden op woensdag een workshop voor Nederlandse en Duitse stakeholders om kennis op het gebied van waterveiligheid uit te wisselen. Rijkswaterstaat, de TU Delft en het Hoogwaterbeschermingsprogramma zullen hierbij ook een presentatie verzorgen. De trade dinner op woensdagavond en het waterseminar dat door de Nederlandse ambassade is georganiseerd, geeft de mogelijkheid om Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en overheden nader te leren kennen. Deltares zal deelnemen aan de matchmaking-sessie en de rondetafelgesprekken over crisismanagement en ICR in Awareness & Warning. De missie wordt op vrijdagochtend afgesloten met het bezoek van het koningspaar aan het Kornhaus in Dessau waar deelnemers hun activiteiten rond om waterveiligheid uitleggen. Deltares zal hier bij twee “Fachtischen” vertegenwoordigd zijn.