Defect funderingspalen meten kan beter

Gepubliceerd: 27 maart 2014

Bij 5.000 tot 10.000 palen per jaar is er twijfel over de kwaliteit

Jaarlijks worden er 40.000-50.000 in de grond gevormde funderingspalen gemaakt. Deze palen worden standaard allemaal akoestisch -‘hamertje tik-methode’- doorgemeten ter controle of de paal aan de eisen voldoet. In 10 a 20% van de metingen geeft de huidige meettechniek geen afdoende antwoord. Dan is het niet vast te stellen of er tijdens het maken afwijkingen zijn ontstaan die de paal zwakker maken. Dit zorgt voor vertraging in het bouwproces en brengt extra kosten met zich mee. Om de vertraging en de kosten terug te dringen testen we, samen met een aantal andere meetpartijen de komende vier weken vijf nieuwe meettechnieken. Om het beton onder de grond te ‘bekijken’ zetten we verschillende meettechnieken in die gebruik maken van geluid, warmte of stroom. De nieuwe meettechnieken moeten een nauwkeuriger beeld geven of de funderingspaal aan alle eisen voldoet. De testen maken onderdeel uit van Geo-impuls, een onderzoeksprogramma met als doel 50% van de faalkosten te verminderen.

De meetapparatuur om de funderingspalen te testen komt in de holle buis.

De meetapparatuur om de funderingspalen te testen komt in de holle buis.