Delta Life nummer 11

Gepubliceerd: 6 maart 2019

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft inmiddels in steden. Logisch, daar is werk en zijn voorzieningen. Maar steden zijn ook kwetsbaar. Denk aan de beelden van Venetië van afgelopen najaar: driekwart van de stad stond onder water na een hevige storm. Gelukkig zijn er talloze manieren om bestaande steden ‘weerbaar’ en ‘robuust’ te maken. Hoe pakken ze dit aan in pak hem beet Miami, Jakarta en Den Haag?

In deze Delta Life besteedt Deltares een compleet ‘dossier’ aan dit onderwerp, met onder andere Michael Berkowitz van het 100 Resilient Cities-initiatief.

Klimaatverandering vraagt niet alleen om nieuwe manieren van bouwen, maar ook om een andere visie op onze gebouwde omgeving. Tenminste, dat bepleit architect Reinier de Graaf van het wereldwijd vermaarde bureau OMA. In een prikkelend gesprek met Delta Life houdt hij een pleidooi voor aanpassingsvermogen boven strijd: ‘Verzet je niet tegen de zeespiegelstijging; buig mee als bamboe.’
Over zeespiegelstijging gesproken: het op niveau houden van onze kusten vraagt om zand, veel zand. Geen probleem, denkt u: de zeebodem ligt er vol mee. Toch slinkt de hoeveelheid geschikt zand in hoog tempo. We zetten de belangrijkste feiten over deze wereldwijde ‘zandhonger’ op een rij. Bij het in kaart brengen van dit probleem spelen satellietdata een belangrijke rol. Net zoals bij het doen van voorspellingen over waterschaarste, overstromingen en nog veel meer. Daarom in de uitklapbare ‘centerfold’ dit keer speciale aandacht voor al deze vormen van aardobservatie vanuit de ruimte.
En: heeft u wel eens nagedacht over de impact van een stroomstoring of cyberaanval op de waterveiligheid? We zetten de belangrijkste aandachtspunten in deze Delta Life op een rij.

Veel leesplezier!