Delta Life nr 12 is uit

Gepubliceerd: 25 oktober 2019

Spoorlijnen, wegen en waterwegen: ze zijn zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stilstaan hoe ontwrichtend klimaatverandering en natuurrampen kunnen zijn voor onze infrastructuur. In het dossier in deze Delta Life leest u hoe belangrijk het is om na te denken over weerbare infrastructuur en hoe Deltares daar een rol in speelt.

‘Waterstress – of het nou te veel, te weinig of te vies is – kan één van de factoren zijn die ten grondslag liggen aan politieke instabiliteit. Het kan impact hebben op de veiligheid van mensen of stabiliteit in een regio of in een land’. Aan het woord is Carola van Rijnsoever, directeur inclusieve groene groei bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De tijd dringt voor kleine eilandstaten. Hevige regenval, zware stormen en een stijgende zeespiegel veroorzaken overstromingen, verzilting van zoetwaterlenzen en kusterosie.

Deze problemen worden vaak nog verergerd door menselijke activiteiten. Op de middenpagina’s van deze Delta Life leest u met welke uitdagingen kleine (prachtige!) eilanden worden geconfronteerd en de oplossingen die Deltares, samen met kennispartners en klanten, ontwikkelt.

Mede door bevolkingsgroei, internationale handel, reisverkeer en klimaatverandering komen uitbraken van infectieziekten bij mensen en dieren wereldwijd steeds vaker voor. Vooral waterrijke gebieden zijn kwetsbaar. Marion Koopmans, hoogleraar virologie en directeur van One Health, leidt het multidisciplinair onderzoek naar hoe we ons hierop kunnen voorbereiden. ‘Als we eenmaal weten wat de tipping points zijn, kun je als een soort buienradar het risico op een uitbraak voorspellen en maatregelen nemen om dit te voorkomen of af te zwakken.’

En wat is de rol van water en ondergrond bij de circulaire economie?

In deze Delta Life meer over de oplossingen die Deltares heeft ontwikkeld.

Veel leesplezier!