Deltabeslissingen zijn mooi voorbeeld van het nieuwe denken in waterbeheer

Gepubliceerd: 17 september 2014

Op Prinsjesdag 2014 zijn de Deltabeslissingen in het Deltaprogrammaboek 2015 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De besluiten zijn tot stand gekomen in een interactief proces waar verschillende overheden en maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn geweest. Bij dit proces is de kennis van Deltares gebruikt en was er steeds sprake van een goede samenwerking met Rijkswaterstaat.

Het nieuwe denken in het waterbeheer

Jaap Kwadijk en Marjolijn Haasnoot, experts klimaatadaptatie bij Deltares vinden de deltabeslissingen een voorbeeld van het nieuwe denken in het waterbeheer. Klimaatverandering is een feit, maar hoe je met de effecten daarvan omgaat in het waterbeheer is moeilijk door alle onzekerheden. Wil je dus maatregelen nemen die op lange termijn nog houdbaar zijn dan is het slim om dat zo robuust of zo flexibel mogelijk te doen. Het nieuwe denken in waterbeheer houdt dus in: accepteren dat er onzekerheid is, op zoek gaan naar robuuste en flexibele maatregelen en ondertussen blijven monitoren om bij te sturen als dat nodig is. Dit betekent dan blijven studeren om de onzekerheid te verkleinen maar ondertussen wel handelen.

2954[1]

Bijgedragen aan adaptief deltamanagement

Voor de deltabeslissingen heeft Deltares het afgelopen jaar niet alleen allerlei studies gedaan naar veelbelovende maatregelen maar ook bijgedragen aan het adaptief deltamanagement. Kort gezegd houdt de methode van adaptief deltamanagement in dat er op basis van het verkennen van mogelijke toekomsten verschillende routes om je aan te passen worden uitgestippeld. Deze routes bestaan uit een reeks van mogelijke maatregelen door de tijd heen.Je ontdekt dan momenten waarop bestaande maatregelen niet meer werken en je je dus moet aanpassen de andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat zijn de adaptatieknikpunten. Voordeel van deze aanpak is dat als de toekomst anders uitpakt dan verwacht (bijvoorbeeld nieuwe klimaatscenario’s) de plannen niet meteen helemaal op de schop moeten, maar dat maatregelen misschien wat eerder of later uitgevoerd kunnen worden.

Belangstelling uit buitenland

Ook in het buitenland is er inmiddels veel belangstelling voor deze methode. Van over de hele wereld wordt Deltares benaderd om samen te werken in onderzoek. Bijvoorbeeld in Vietnam, Bangladesh, Australie, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten.

Deltaprogramma 2015

Meer over adaptatieknikpunten en adaptatiepaden: (film), website (link)