Rol van Deltares bij dam- en reservoirbeheer in India

Gepubliceerd: 18 februari 2019

Deltares is kennispartner van het 'Dam Rehabilitation and Improvement Project' (DRIP) in India. Dit project wordt door de Werelbank gefinancierd (2012-2020) en heeft als doel de rehabilitatie en verbetering van de 257 dammen in zeven staten. Onlangs heeft de Wereldbank ingestemd met de follow-up van het project (fase 2), dat volgend jaar van start zal gaan. Het betreft een investering van 1.3 miljard euro.

Hirakud dam in Odisha, op de voorgrond een elektriciteitscentrale en overlaatconstructie met aansluitend in de achtergrond een dijk

Officiële presentatie handboek

Deltares expert Dr Sanjay Giri heeft een handboek opgesteld voor de bepaling en beheer van reservoirsedimentatie. In het handboek zijn nationale en internationale pratijkervaringen, technologieën, case studies samengebracht. Vorige week werd het handboek officieel gepresenteerd, samen met andere richtlijnen op de ‘International Dam Safety Conference 2019’ (IDSC2019) in Bhubaneswar (Odisha).

Training door Deltares

Voor de vierde keer zullen de DRIP Staten en de Centrale Water Commissie een groep van ingenieurs en ambtenaren uit India naar Europa sturen voor een 14-daags capaciteits- en ontwikkelingsprogramma op het gebied van damveiligheid en waterbeheer. De training wordt gegeven door Deltares in samenwerking met de Technische Universiteit van Valencia en de Technische Universiteit van Lausanne.

Geïntegreerd platform met Delft-FEWS

Twee jaar geleden ondertekenden Karnataka Water Resources Department (KaWRD) en Deltares samen een Memorandum of Understanding om onderlinge samenwerking op het gebied van dammen te versterken en kennis uit te wisselen. Als onderdeel van deze samenwerking is het pilotproject DAMSAFE, gesponsord door de Nederlandse partners voor Waters Programma, afgerond. De uitkomst van deze pilot is onder andere een geïntegreerd platform (met behulp van Delft-FEWS) voor het (online) beheer van dammen en reservoirs, waarmee ook voorspellingen worden gedaan.

Deltares expert Frans van den Berg presenteerde de resultaten van het DAMSAFE project tijdens IDSC2019. Een vervolgproject is momenteel in voorbereiding.