Deltares brengt water risico’s voor Kimberly-Clark Colombia in beeld

Gepubliceerd: 17 oktober 2017

Een dashboard dat water-gerelateerde risico’s en kansen in beeld brengt over een periode van dertig jaar en beschikbaar komt voor alle stakeholders, wordt ontwikkeld door Deltares met financiering van de multinational Kimberly Clark, een fabrikant van producten voor persoonlijke hygiëne.

Waterschaarste issue

Het onderzoek wordt als eerste uitgevoerd in twee stroomgebieden, Aburra en een deel van de Cauca vallei in Colombia, waar het concern actief is. ‘Water is een sleutel ingrediënt voor de productie van onze tissues’ zegt Vetrivel Dhagumudi die sinds vier jaar voor Kimberly-Clark werkt als Global Water Programme Leader.

‘Er was een tijd dat geen enkel bedrijf zich de vraag stelde of de eigen industriële productieprocessen de beschikbaarheid van schoon water konden aantasten, maar die dagen behoren tot de verleden tijd. De groeiende wereldbevolking en sterk stijgende industriële productie leiden tot een steeds groter beslag op onze watervoorzieningen.
Wij werken daarom door aan het verminderen van onze absolute waterverbruik. Tegelijkertijd willen we er zeker van zijn dat we de risico’s en kansen verbonden aan watergebruik en het niveau van waterstress, zowel voor onze productiemaatschappijen als voor de lokale gemeenschappen in de directe omgeving, goed begrijpen.’

Invloed waterschaarste op productie capaciteit

Wereldwijd loopt Kimberly-Clark voorop als het gaat om verduurzaming van de productieprocessen. ‘Vandaar dat we met WRI, het World Resources Institute, een mondiale analyse hebben gemaakt van onze waterrisico’s. Dat heeft in beeld gebracht welke productielocaties in het gebied al te maken hebben met waterstress. Vervolgvraag was wat de invloed is van waterschaarste op onze productiviteit en op de lokale stakeholders. We hebben Deltares gevraagd dat als pilot te onderzoeken voor de twee stroomgebieden in Colombia – Aburra en een deel van de Cauca vallei – waar twee productielocaties staan, en de uitkomsten zichtbaar te maken in een zogenoemd Dashboard’, legt Dhagumundi uit.

‘We hebben de eerste stappen gezet’, vult Deltares-onderzoeker Sophie Vermooten aan  ‘door twee druk bezochte workshops te houden in Colombia waar belanghebbenden uit het gebied aan deelnamen. Het bracht levendige discussies teweeg over welke water risico’s zij ervaren en hoe de Dashboard hen kan helpen beter voorbereid te zijn én goede beslissingen te nemen.’

Open source

Kimberly Clark wil de informatie breed inzetten. Het Dashboard wordt gevuld in samenspraak met plaatselijke stakeholders en in een ‘open source’ aangeboden. ‘Lokale overheden, agrariërs, andere industrie, krijgen een beeld van de waterbeschikbaarheid tot dertig jaar vanaf nu en kunnen het toetsen met hun plannen,’ aldus Dhagumundi.

Gereed in 2018

De Dashboard met de inzichten uit de twee pilots in Colombia moet binnen een jaar gereed zijn. Daarna is het de bedoeling het wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en data. ’Wij zijn er van overtuigd dat innovatie en samenwerking een motor is voor duurzame groei, verbeteringen creëert voor mens en natuur en ten goede komt aan de lokale gemeenschappen waarin wij opereren met ons bedrijf. Het is een win-win situatie’, stelt de enthousiaste Global Water Programme Manager Dhagumudi. ‘De expertise, de kennis en het profiel maakt Deltares voor ons een ideale partner,’ sluit hij af.