Deltares denkt mee over herstel Mississippi delta

Gepubliceerd: 30 september 2014

Deltares maakt deel uit van het Moffatt&Nichol Team, één van de drie finalisten van de prestigieuze ‘Changing Course Lower Mississippi River Delta’ competitie. In totaal deden er 21 internationale teams met de competitie mee.

De winnende teams zijn geselecteerd vanwege hun kennis van de Mississippi delta en innovatieve ideeën voor het (her)inrichten van delta’s. De competitie is uitgeschreven door een team deskundigen en wordt ondersteund door de staat Louisiana en de U.S. Army Corps of Engineers (USACE).

2976[1]

Miljardeninvestering

De drie finalisten gaan een ontwerp maken voor het herstel van de Mississippi delta, een grootschalig lange termijn project waarmee een miljardeninvestering is gemoeid. De delta heeft met diverse problemen te maken. In de afgelopen eeuw is een groot gedeelte van de kustbeschermende wetlands verdwenen . Het gaat inmiddels om een oppervlakte dat ongeveer zo groot is als de staat Delaware en het proces gaat nog steeds door. Ook heeft de delta in ernstige mate te maken met bodemdaling. Als er niets gebeurt, komt de waterveiligheid van de inwoners van de kustregio, waaronder New Orleans, in gevaar. Hetzelfde geldt voor de vele bedrijven die hier zijn gevestigd.

Complexe opgave

De opgave die er ligt is groot en complex. Het gaat om herstel van het landschap en de ecologische waarde van de delta, maar ook om het vergroten van de waterveiligheid en het bevaarbaar houden van de economisch zeer belangrijke Mississippi. De problemen spelen al langer, maar de noodzaak tot actie werd vergroot door de orkaan Katrina in 2005 en het exploderen van het boorplatform Deepwater Horizon in 2010.

Nature-based engineering

Deltares is gevraagd mee te doen in het team vanwege de grote internationale ervaring met het (her)inrichten van delta’s via innovatieve concepten, zoals nature-based engineering. Hierbij worden waterveiligheid en herstel van het ecosysteem gecombineerd. Kees Sloff namens Deltares bij het project betrokken: ‘Daarnaast hebben wij ook unieke kennis van het natuurlijk systeem. Die is verwerkt in onze computermodellen. Zo kunnen wij de effecten van het ontwerp op het water- en bodemsysteem doorrekenen en bekijken of de gestelde doelen worden gehaald. Ook al dan niet bedoelde neveneffecten komen dan in beeld.’

Coastal Masterplan 2017

In het voorjaar van 2015 zal de definitieve winnaar worden gekozen. Zijn plan wordt tot in detail uitgewerkt en aangeboden aan de kustontwikkelaars van Louisiana om het mee te bij het opstellen van het Coastal Masterplan 2017 van Louisiana.

Link naar moffattnichol

Link naar “changing course lower mississippi river delta”