Deltares draagt bij aan opstellen visie Amerikaanse kustveiligheid

Gepubliceerd: 28 juli 2014

De Amerikaanse Onderzoeksraad (The U.S. National Research Council) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de veiligheid van de Amerikaanse Golfkust en Atlantische Kust. Het rapport is geschreven door een panel bestaande uit een aantal Amerikaanse wetenschappers en één niet-Amerikaans lid. Ap van Dongeren van Deltares. Het panel pleit voor een nationale visie voor het beheer van de kustveiligheid. Dit omvat een langetermijnvisie, regionale oplossingen en erkenning van het gehele pakket van economische, sociale, milieu- en veiligheidsvoordelen van risicobeheer om de gevolgen van natuurrampen langs de Atlantische en Golfkust van Amerika te verminderen.
Copyright: Mark Olson, US Air Force

Copyright: Mark Olson, US Air Force

Om deze visie te ondersteunen, is er een nationale kustveiligheidsbeoordeling nodig om de kustgebieden aan te wijzen die geconfronteerd worden met de grootste bedreigingen en die daardoor hoge prioriteit krijgen bij risicoreductiemaatregelen.

Meer informatie is te vinden in het persbericht met een link naar het volledige PDF-rapport: National Vision Needed to Achieve Comprehensive Risk Reduction Along Atlantic and Gulf Coasts