Deltares haalt banden aan met de overheid van Bangladesh

Gepubliceerd: 19 februari 2019

Een delegatie van het ministerie van waterresources van de overheid van Bangladesh, onder leiding van staatssecretaris Kabir Bin Anwar, heeft een bezoek gebracht aan Deltares in Delft om een memorandum van overeenstemming te ondertekenen.

Deltares zal het ministerie en de daaraan gelieerde instanties ondersteunen door middel van capaciteitsopbouw, training en advies. Bangladesh gaat een uitdagende toekomst tegemoet vanwege de verwachte effecten van klimaatverandering. Deltares zal ondersteuning bieden bij het uitvoeren van toegepast onderzoek, met name door samen met onze partners uit Bangladesh innovatieve technologieën en methodes uit te testen. Het bezoek van woensdag 13 februari omvatte onder meer een rondleiding door de fysieke modelleerfaciliteiten en het ID-Lab van Deltares.
De delegatie bezocht ook diverse andere innovaties in Nederland, zoals de Zandmotor, de nieuwe promenade in Scheveningen en de nieuwe composietsluisdeuren in Tilburg.

De heer Kabir Bin Anwar, staatssecretaris van het ministerie van waterresources van Bangladesh, en de Science Director van Deltares, prof. dr. Jaap Kwadijk, ondertekenen het memorandum van overeenstemming (links), en de delegatie uit Bangladesh met medewerkers van Deltares (rechts).