Deltares kennisleverancier bij waterkeringen New York

Gepubliceerd: 3 juni 2014

Deltares is bij twee van de zes winnende consortia betrokken, die New York veiliger moeten maken tegen stormen. Het gaat om het project ‘New Meadowlands’ bij Little Ferry in New Jersey en ‘Living with the Bay’ in Nassau County op Long Island. De zes winnaars van de competitie ‘Rebuild by Design’ werden afgelopen maandag bekend gemaakt.
Het gebied van New Meadowlands krijgt een typisch Hollands uiterlijk zoals we dat bijvoorbeeld kennen van het Eems-Dollardgebied

Het gebied van New Meadowlands krijgt een typisch Hollands uiterlijk zoals we dat bijvoorbeeld kennen van het Eems-Dollardgebied

Rond de Mill River in Nassau County wordt een aantal maatregelen genomen om overtollig water op te kunnen slaan en de waterkwaliteit te verbeteren.

Rond de Mill River in Nassau County wordt een aantal maatregelen genomen om overtollig water op te kunnen slaan en de waterkwaliteit te verbeteren.

Veiliger en aantrekkelijker gebied zorgt voor economische groei

Met New Meadowlands wordt een gebied van tachtig vierkante kilometer in de metropoolregio New York-New Jersey beschermd tegen toekomstige overstromingen. Tegelijkertijd worden natuur en infrastructuur en stedebouwkundige functies versterkt. Deze geïntegreerde aanpak moet ervoor zorgen dat het gebied niet alleen veiliger wordt, maar vooral ook aantrekkelijker om te wonen en economische groei wordt gestimuleerd. Tot Sandy ontbrak een samenhangende ruimtelijke ordening en waren grote delen van het gebied verwaarloosd en vervuild.

Typisch Nederlandse oplossingen toegepast

Het gebied van New Meadowlands is net als Nederland laaggelegen waardoor typisch Nederlandse oplossingen kunnen worden toegepast. Veiligheid is gebaseerd op de nieuwste Nederlandse inzichten met aandacht voor ‘nature based flood defense’. Hierbij wordt de natuur betrokken bij het verbeteren van de waterveiligheid. Mindert de Vries, bij Deltares projectleider New Meadowlands: ‘Dit natte gebied krijgt een echt Nederlands uiterlijk. We gebruiken zoveel mogelijk ‘zachte’ dijken van klei of zand met grasbekleding in combinatie met vooroevers die bestaan uit moerassen, rietlanden of bossen. In Nederland vind je dit landschap bijvoorbeeld terug in het Eems-Dollardgebied. We benutten bestaande transport infrastructuur als waterkering en passen nieuwbouw van harde dijken met asfalt alleen toe als het niet anders kan.’

Retentiebekkens bij Mill River voor opslag en zuivering water

Living with the Bay voorziet in maatregelen voor het gebied Nassau County op Long Island in New York. Ze maken het gebied veiliger tegen hoog water en aantrekkelijker om te wonen en te recreëren. Ook bij de kustversterking van Nassau County zal vooral gebruik worden gemaakt van ‘zachte’ infrastructuur. Tevens wordt er rond de Mill River een aantal maatregelen genomen. Het gaat onder meer om het aanleggen van retentiebekkens die overtollig water op kunnen slaan maar ook de waterkwaliteit verbeteren. Ook de aanleg van parken moet de opvang- en zuiveringscapaciteit verbeteren. Ze zorgen tevens voor aantrekkelijke recreatiemogelijkheden.

Miljarden dollars beschikbaar

De competitie ‘Rebuild by Design’ werd door de Amerikaanse overheid uitgeschreven nadat de orkaan Sandy in het najaar van 2012 voor 68 miljard dollar schade aanrichtte. Van de bijna 150 teams die zich inschreven, bleven er uiteindelijk tien over. Hieruit werden de zes winnaars geselecteerd. Vier van de zes consortia zijn Nederlands. Alle projecten focussen op duurzame en veilige stedelijke ontwikkeling en zijn in nauw overleg met de bewoners opgesteld.

De Amerikaanse overheid heeft miljarden dollars beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van het getroffen gebied en nieuwe waterkeringsprojecten.

Samenwerking

In het project New Meadowlands werkt Deltares samen met het MIT Center for Advanced Urbanism en de bureaus ZUS, De Urbanisten, 75B en Volker Infra Design.

In het project Living with the Bay werkt Deltares samen met Interboro Partners, Apex, Bosch Slabbers Landscape + Urban Design, Center for Urban Pedagogy, David Rusk, H+N+S Landscape Architects, IMG Rebel, NJIT Infrastructure Planning Program, Palmbout Urban Landscapes, Project Projects, RFA Investments en TU Delft.

Klik hier voor meer informatie over Rebuild by Design en de zes winnende consortia