Deltares Onderzoeksplan 2017

Gepubliceerd: 3 oktober 2016

In ons Onderzoeksplan 2017 kunt u lezen hoe en voor welke onderwerpen Deltares in 2017 zijn Strategisch Onderzoek (SO) subsidie inzet.

Het Onderzoeksplan 2017 geeft op hoofdlijnen weer welk onderzoek het komende jaar wordt uitgevoerd en hangt nauw samen met de kennisstrategie ‘The World of Deltares 2015 – 2018‘. In de kennisstrategie 2015-2018 worden per thema en programma de relevante trends en ontwikkelingen, onderzoekslijnen, speerpunten, doelen, ambities en de beoogde impact beschreven. Het Onderzoeksplan 2017 geeft de invulling van SO-deel binnen deze lange termijn kennisstrategie.

World of Deltares 2015-2018 kennisstrategie

Deltares’ kennisstrategie ‘The World of Deltares’

Wilt u uw reactie geven op het onderzoeksplan, stuur dan een e-mail aan Peter van den Berg voor 1 november 2016.

Maatschappelijke vraagstukken

Het ministerie van Economische Zaken verstrekt elk jaar een subsidie aan de toegepaste onderzoeksinstituten in Nederland. Die subsidie is bedoeld om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Voor Deltares zijn dat vraagstukken, die te maken hebben met deltatechnologie: water en ondergrond. Het Strategisch Onderzoek van Deltares wordt ingezet om de langere termijn kennisbasis te voeden.