Deltares onderzoekt slimmer governance publiek private samenwerking

Gepubliceerd: 16 september 2014

Samen met Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente doet Deltares onderzoek naar slimmer governance in publiek private samenwerkingen. Steeds vaker worden projecten voor openbare werken aanbesteed als innovatieve publiek-private samenwerkingen. Daardoor is het nodig om ook de governance-structuur van deze projecten onder de loep te nemen.

Monica Altamirano van Deltares: ‘voor het vergelijkend onderzoek is het goed dat er binnen het consortium verschillende ervaringen worden gedeeld. Zo heeft Deltares wereldwijd ervaring met complexe water infrastructuur projecten, heeft de Erasmus Universiteit een behoorlijke track record in water governance-vraagstukken en is de Universiteit van Twente betrokken geweest bij recente innovatieve contracten van Rijkswaterstaat en de RebelGroup. Die laatste is wereldwijd een belangrijke speler in projectfinanciering en structurering.’

2953[1]

Deltares brengt vooral de governance kennis rondom inkoop beleid van water(infra)structuur projecten en de uitvoering en financiering van zogenoemde groene infrastructuur projecten in Nederland en daarbuiten in.

De combinatie waaraan Deltares deelneemt is een van die vijf voorstellen die onlangs zijn gehonoreerd na een onderzoeksvraag van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Totaal werden er 21 voorstellen ingediend.