Deltares volgt corona-adviezen Rijksoverheid

Gepubliceerd: 23 april 2020

Fysiek op afstand, digitaal dichtbij

Gezondheid en veiligheid van eenieder staan voor Deltares op. We houden ons aan de maatregelen van de Rijksoverheid, gebaseerd op de adviezen van het RIVM.  Daarom werken we zoveel mogelijk thuis. Uiteraard blijven we in contact  met onze relaties, en met elkaar. Daarbij maken we gebruik van digitale communicatie, zoals Skype of video-vergaderingen en houden contact via telefoon en mail.
Tijdens kantooruren, van 08.30 – 17.00 uur,  zijn wij bereikbaar via +31(0)88 335 8273.
Fysiek op afstand, digitaal dichtbij. Onze organisatie is daar goed op voorbereid en ingericht.

Update bijeenkomsten/congressen

Alle grotere fysieke bijeenkomsten, zoals congressen en cursussen, die Deltares organiseert voor externen annuleren we tot 1 september 2020. Waar mogelijk vinden deze online plaats of verschuiven we naar een latere datum. In alle gevallen informeren we de betrokkenen dat een bijeenkomst/congres niet doorgaat, wordt verplaatst of online plaatsvindt.

Tot slot

We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer nodig.

Heeft u vragen? Neem contact op met uw Deltares contactpersoon of stuur een mail via onze contactpagina