Deltares werkt aan de ontwikkeling van de Dubai Climate Change Adaptation Strategie

Gepubliceerd: 9 november 2017

Onlangs ontvingen Acclimatise, 5Oceans en Deltares de opdracht om de Emiraat Dubai te ondersteunen bij het opstellen van de klimaatadaptatie strategie.

Dubai raakte geïnteresseerd in de aanpak van Deltares door klimaatadaptatie van de stad Rotterdam. Beide steden zijn lid van het wereldwijde C40 Cities Network.

Wereldwijd worden de risico’s van klimaatverandering steeds duidelijker. Ook voor Dubai is het van belang om geschikte strategieën te vinden om zich hierop voor te bereiden en aan te passen. Zodat het emiraat in de toekomst zich kan blijven ontwikkelen en floreren. De klimaatadaptatie strategie gaat deel uit maken van de basis voor de hoge ambitiesvan Dubai op het gebied van economische -, sociale – en milieudoelstellingen.

Het primaire doel van de aanpassingsstrategie is om negatieve effecten van de diverse sectoren te voorkomen door middel van richtlijnen en acties zodat de risico’s van klimaatverandering worden verminderen. Een andere belangrijke doelstelling is om acties te identificeren, met hoge haalbaarheid en brede steun in samenwerking met de ambities en doelstellingen van sectoren (bijvoorbeeld energie voorzieningen, waterbeheer, infrastructuur, de industrie, voedselproducten, onroerend goed, toerisme en natuurbeheer).

Dit uitdagende project wordt gecoördineerd vanuit de milieu afdeling van Dubai. Begin voorjaar 2018 zullen de resultaten van de richtlijnen en acties aan de klant worden gepresenteerd.

Met het project draagt Dubai bij aan SDG 13 dat tot doel heeft “dringend actie te ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden”. De klimaatverandering vraagt om een integrale aanpak en is verbonden is met de bredere duurzaamheidsagenda, dus onder andere inclusief schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6), toegang tot groene energie (SDG 7), duurzame economische groei (SDG 8),  innovatie en duurzame structuur (SDG 9) ), duurzame consumptie en productie (SDG 12) en gezonde ecosystemen in het water en op land (SDG’s 14 en 15).