Dijk van een succes voor Zeeburgereiland

Gepubliceerd: 14 november 2018

Zeeburgereiland aan het Markermeer wordt aan de oostkant beschermd door een dijk, die wordt versterkt tot primaire waterkering. Zo komt Zeeburgereiland binnendijks te liggen. In de primaire waterkering komt ook een nieuwe drinkwaterleiding. Tot nu toe was het lastig om de effecten van zo’n leiding op de dijk te kunnen bepalen. Daar is nu verandering in gekomen.

Zeeburgereiland, foto: Amsterdam woont

Besparing van 3 miljoen

Door een combinatie van inzet van experts (waaronder Deltares), timing en het verbinden van ‘werelden’ van dijkbeheerder en leidingbeheerder kon voor de situatie op Zeeburgereiland het kersverse Veiligheidsraamwerk K&L worden ingezet. De effecten konden nu worden berekend. Conclusie: de dijk met drinkwaterleiding is voldoende veilig. De versterkte dijk van Zeeburgereiland moet voldoen aan de huidige veiligheidseisen voor een primaire waterkering, die vanaf 1 januari 2017 gelden. Volgens de oude veiligheidseisen zou de nieuwe waterkering niet voldoen, vanwege de ligging van de drinkwaterleiding. Er zou dan een ‘constructieve maatregel’ nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een stalen damwand langs de drinkwaterleiding. Dat zou minstens 3 miljoen euro kosten.

Nieuwe rekenmethodiek

Het doel van de Projectoverstijgende Verkenningen Kabels en Leidingen (POV K&L) is om dijkversterkingsprojecten met kabels en leidingen sneller, beter en goedkoper te laten verlopen. De oplossing is gevonden door toepassing van het ‘Veiligheidsraamwerk K&L, een nieuwe rekenmethodiek die speciaal is ontwikkeld voor de huidige veiligheidsbeoordeling van waterkeringen met kabels en leidingen. Het Veiligheidsraamwerk K&L is in samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en de POV K&L tot stand gekomen.

Primeur

Bij het dijkontwerp voor Zeeburgereiland is het Veiligheidsraamwerk K&L voor het eerst getest en toegepast. De experts toonden binnen enkele weken aan dat de nieuwe primaire waterkering zelfs bij aanwezigheid van de parallelle drinkwaterleiding aan de nieuwe veiligheidseisen voor de dijk voldoet.

Eerste test

Het Veiligheidsraamwerk K&L werkt in de praktijk en heeft de eerste test doorstaan. De resultaten gelden specifiek voor Zeeburgereiland en kunnen niet zonder meer worden toegepast bij andere situaties met dijken en leidingen. Er zijn eerst nog meerdere tests nodig voordat algemene rekenregels kunnen worden afgeleid. Vanuit de POV K&L is al een tweede en derde test in voorbereiding.