Duurzame aanpak voor kusterosie Sao Tomé en Principe

Gepubliceerd: 24 april 2014

Deltares heeft een voorbereidend onderzoek afgerond voor een duurzame oplossing van de kusterosie van de Afrikaanse eilandengroep Sao Tomé en Principe. De eilandengroep heeft op diverse plaatsen met sterke kusterosie te maken, onder meer als gevolg van klimaatverandering. Voor twee specifieke locaties is onderzocht of een natuurlijke aanpak in de vorm van een zandsuppletie in combinatie met duinaanleg en vegetatieherstel haalbaar is.

Morfologische, ecologische en socio-economische impact in kaart gebracht

Voor deze locaties, Malanza en Praia Buraa, zijn door Deltares data verzameld en verwerkt in modellen die nodig zijn voor uitvoering van de suppleties en de baggerwerkzaamheden. Bovendien is de ecologische impact onderzocht en een monitoringssysteem voorgesteld. Ook is het draagvlak van deze oplossing bij de lokale bevolking getoetst. Op basis van het onderzoek zal de regering een definitief besluit nemen.

Een vrouw laat zien tot hoe hoog het water komt bij een overstroming

Een vrouw laat zien tot hoe hoog het water komt bij een overstroming

 

Zandsuppletie is flexibele oplossing bij zeespiegelstijging

Alessio Giardino, projectleider: ‘We zien steeds vaker dat bij kusterosie voor een natuurlijke oplossing wordt gekozen. Het voordeel van zand is dat het zeer flexibel is. Je kunt het bijvoorbeeld eenvoudig aanpassen aan de gevolgen van zeespiegelstijging. Bovendien hebben overheden en burgers ook steeds meer oog voor het hele kustsysteem.’

 

Met de lokale bevolking in overleg over mogelijke adaptieve maatregelen

Met de lokale bevolking in overleg over mogelijke adaptieve maatregelen

Al eerder onderzoek naar gevolgen klimaatverandering uitgevoerd

Deltares is al langer actief in Sao Tomé en Principe. In januari 2013 werd een studie naar de gevolgen van klimaatverandering afgerond. Samen met UNESCO-IHE werden voor de eilandengroep verschillende klimaatscenario’s gemaakt en de gevolgen hiervan in kaart gebracht. Ook werden mogelijke adaptieve maatregelen voorgesteld waarbij duurzaamheid het uitgangspunt was.

Het voorbereidend onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Openbare Werken en Natuurlijke Hulpbronnen van Sao Tomé en Principe. Het werd gefinancierd door de Global Environmental Facility (GEF) en geïnitieerd door de Wereldbank.

Onderzoeker Alessio Giardino verzamelt monsters voor laboratoriumonderzoek

Onderzoeker Alessio Giardino verzamelt monsters voor laboratoriumonderzoek