Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen halen, de bodem speelt belangrijke rol

Gepubliceerd: 5 december 2018

Deltares gaat samen met Wageningen Environmental Research (WENR) en Milieu (Belgie) in opdracht van DG Milieu van de Europese Commissie een analyse verzorgen van land- en bodemgerelateerde Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen (SDG’s). In 2015 zijn deze SDG’s door de Verenigde Naties vastgesteld en door de EU aangenomen. Het is een reeks van zeventien doelen die er voor moeten gaan zorgen dat onze grondstoffen beter worden beschermd en ongelijkheid, armoede en honger bestreden.

DG Milieu van de EU heeft besloten dat ze, met hulp van Deltares, de voortgang van de implementatie van land- en bodemgerelateerde SDG-doelen gaat analyseren. Daarnaast worden lidstaten gestimuleerd om hun voorbeelden en successen te delen.

Om de doelstellingen te kunnen bereiken is een robuust grondwatersysteem essentieel, dat erkent ook de EU. Land -en bodemsystemen zijn belangrijk voor veel SDG’s maar met name SDG 15; ‘beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan en stoppen of terugdraaien van degradatie en verlies van biodiversiteit’, is belangrijk in dit kader.

Om deze belangrijke SDG15te benaderen is het nodig dat duidelijk wordt welk gebruik en beheer van land en bodem een toegevoegde waarde en welke nadelige gevolgen hebben. Wil de EU erop sturen dat we deze SDG in 2030 halen dan moet er nu actie worden genomen.

In 2020 moet de analyse  van WENR, Deltares en Milieu gereed zijn