Duurzame oplossingen nieuw visitekaartje Nederlandse watersector

Gepubliceerd: 23 april 2014

Tegenover de afnemende Nederlandse betrokkenheid bij de bouw van internationale waterwerken, staat een nieuwe ontwikkeling in de watersector waarin Nederland wereldwijd een toppositie inneemt: het betrekken van de natuur bij het vergroten van de waterveiligheid. De Zandmotor, de grootschalige zandsuppletie voor de kust bij Kijkduin, is een mooi voorbeeld van de nieuwe innovatiekracht van de Nederlandse watersector.

Dat zegt Arjen Luijendijk, onderzoeker bij Deltares en TU Delft en betrokken bij de Zandmotor, in een reactie op het artikel ‘Nederland heeft nieuwe Deltawerken nodig als visitekaartje’ in Metro vanochtend. In het artikel stelt algemeen directeur Arie Mol van het internationale advies- en ingenieursbureau LievenseCSO dat het buitenland Nederland voorbij is als het gaat om waterwerken. Nederland heeft volgens hem weer een visitekaartje nodig op het gebied van waterbouw dat aan het buitenland kan worden afgegeven, zoals ooit de Deltawerken waren.

Zandmotor september 2012, copyright Rijkswaterstaat

Zandmotor september 2012, copyright Rijkswaterstaat

Zandmotor duurzame oplossing tegen kusterosie

Volgens Luijendijk ligt er op dit moment al een nieuw visitekaartje: ‘De Zandmotor is een mooi staaltje van duurzame innovatie in de waterbouw. De Zandmotor is in 2011 aangelegd om de erosie langs de Zuid-Hollandse kust tegen te gaan en de eerste bevindingen zijn zeer positief. Kusterosie is een probleem waar heel veel landen door de zeespiegelstijging mee te maken hebben. Niets doen is geen optie omdat het overstromingsrisico te groot wordt. Maar een ‘harde’ kustverdediging aanleggen is vaak duur en inflexibel. Daarom wordt steeds vaker naar duurzame oplossingen, als zandsuppleties, gekeken.’

Internationale belangstelling is groot

Het concept van samen met de natuur de waterveiligheid vergroten in plaats van tegen de natuur te vechten, spreekt wereldwijd aan. Luijendijk: ‘Van heinde en ver komen overheden en waterdeskundigen dan ook naar Kijkduin. Het concept wordt inmiddels geëxporteerd. Onder meer in Zweden en Peru zijn studies gaande voor Zandmotor-achtige oplossingen. Maar ook voor bijvoorbeeld het ‘Ruimte voor de Rivier’-project is veel internationale belangstelling. Nederland is koploper als het gaat om natuurlijke oplossingen voor de watersector. Daarin zit onze innovatiekracht.’