€ 2 miljoen voor kennisdelen aan Europese kust

Gepubliceerd: 24 februari 2020

Een groot deel van de wereldbevolking woont in kustgebieden. In deze gebieden vinden ook veel economische activiteiten plaats. Ook aquacultuur is daarbij van toenemend belang, om ons voedsel in deze gebieden op duurzame wijze te produceren.

Om de aanleg en het dagelijkse beheer van dergelijke aquacultuur te ondersteunen, is hoogwaardige en gedetailleerde informatie en kennis over het natuurlijke systeem nodig. Dergelijke informatie is momenteel vaak versnipperd over diverse belanghebbenden, is slecht toegankelijk of is van onvoldoende kwaliteit

Een instrument dat de informatie integraal en eenvoudig aanbiedt

In het Horizon 2020-programma heeft de Europese Unie daarom € 2 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van een instrument dat geïntegreerde, hoge resolutie informatie op eenvoudige en eenduidige wijze toegankelijk maakt voor gebruikers binnen de aquacultuur. Het is de verwachting dat hiermee het handelingsperspectief van deze sector verruimd kan worden, zowel tijdens de aanleg als tijdens het dagelijkse beheer van aquacultuur in de Europese kustwateren.

Met de toepasselijke naam FORCOAST (Earth Observation Services for Wild Fisheries, Oysterground Restoration and Bivalve Mariculture along European Coasts) gaan maar liefst 21 partijen aan de slag. Daarnaast borduurt FORCOAST verder op de kennis die is ontwikkeld in het HiSea project.

Aanwezige kennis en platformen gebruiken

Vooral door samen te werken met belanghebbenden kan de reeds beschikbare informatie vanuit aardobservatie, modelleren en lokale monitoring worden geïntegreerd en op maat worden aangeboden. Voor de aardobservatie wordt gebruik gemaakt van Copernicus. Ook gebruikt FORCOAST het Sentinel platform DIAS om de toegang tot de aardobservatie data te organiseren en de FORCOAST services te hosten. Vooralsnog gebeurt dit voor acht proeflocaties in vijf verschillende regionale wateren; de Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee en Atlantische kust.

Hieronder het overzicht van de acht Europese proeflocaties en de economische activiteit die daardoor wordt ondersteund.

Sado Estuary; Portugal Bivalve mariculture*
Bay of Biscay; Spain Wild fisheries
Black Sea; Bulgaria Wild fisheries
Southern North Sea; Belgium Oyster, mussel and seaweed farming
Galway Bay; Ireland Bivalve mariculture and fisheries
Baltic-North Sea; Denmark Bivalve mariculture and oysterground restoration
Black Sea; Romania, Bulgaria and Ukraine Bivalve mariculture and oysterground restoration
Northern Adriatic Sea; Italy Bivalve mariculture

* bivalve mariculture = zeeviskwekerij

Scheveningse aftrap

In november vorig jaar vond in Scheveningen een succesvolle startbijeenkomst plaats, waaraan de partners uit Nederland, België, Denemarken, Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Roemenië en Bulgarije deelnamen.

Ghada El Serafy, expert data science waterkwaliteit en ecologie van Deltares en de TU Delft coördineert dit project.