Eemdijkproef: dijk met damwanden is bezweken!

Gepubliceerd: 21 maart 2018

De proefdijk met damwanden is op 17 maart rond 16.00 uur bezweken. De resultaten van deze proef gaan nog jarenlang gebruikt worden door alle dijkwerkers in Nederland. Ze kunnen leiden tot een aanscherping van de huidige rekenmethodieken, waardoor lichtere damwanden in dijken kunnen worden toegepast. Dat scheelt staal en dus geld. De volgende stap is nu: aan de slag met het analyseren van de gegevens die zijn verkregen via intensieve monitoring in de dijk en op de damwandplanken.

 

De proef

In Eemdijk vond afgelopen maanden een unieke proef plaats: de damwandbezwijkproef, ook wel de ‘Eemdijkproef’ genoemd. Bij deze proef werd een damwand in een aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Daarnaast is ook een dijk zonder damwand tot bezwijken gebracht, om zo inzicht te krijgen in het verschil tussen een dijk met damwand en een dijk zonder damwand. Tijdens de proeven is continu gemonitord. Met de resultaten van de proef wordt bekeken of de huidige ontwerp- en beoordelingsmethodiek in de toekomst aangescherpt kan worden. Deltares en Witteveen+Bos vormen gezamenlijk het projectteam dat zowel de aanleg en opbouw van de proefdijken als de uitvoering van de proeven en het herstel ontwierp en begeleidde. Het initiatief werd verder uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, F.L. Liebregts, Fugro en ArcelorMittal.

Joost Breedeveld (projectleider Deltares): “We hebben met deze proef gegevens kunnen verzamelen om duidelijk te kunnen maken hoe een stalen damwand bij hoogwater nu echt samenwerkt met de dijk. Dat zal hoe dan ook tot winst voor toekomstige dijkversterkingen leiden. Ik ben bijzonder trots op de wijze waarop we alle proeven, met als spectaculair slot stuk de full-scale bezwijkproef op de constructief versterkte dijk, veilig hebben kunnen laten plaatsvinden. Terwijl we de buitenwereld (via de media) niet alleen over onze schouders hebben laten meekijken, maar de mogelijkheid hebben geboden, tot aan het einde van de uitvoering, van deze bijzondere proef getuige te zijn!”

POV Macrostabiliteit

De damwandproef wordt uitgevoerd in opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Marktpartijen, kennisinstituten en overheden denken in de POV Macrostabiliteit samen na over hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. In vier clusters worden zij uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Om de oplossingen zo toepasbaar mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten. Waterschap Rivierenland is trekker van de POV Macrostabiliteit.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.