Effecten van sterkere bevingen op dijken, buisleidingen, hoogspanningsnet

Gepubliceerd: 21 januari 2014

Deltares heeft de risico’s in beeld gebracht van geïnduceerde aardbevingen voor de kritische onderdelen van de infrastructuur in Groningen, zoals de waterkeringen en het hoogspanningsnetwerk.

De rapporten zijn hier te downloaden.