El Niño van grote invloed op mondiaal overstromingsrisico

Gepubliceerd: 21 oktober 2014

Het natuurverschijnsel El Niño-Southern Oscillation (ENSO) heeft een sterke invloed op de economische en maatschappelijke impact van rivieroverstromingen in grote delen van de wereld. Dit blijkt uit recht onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares, Aalto University (Finland), Scripps Institution of Oceanography en de United States Geological Survey (Verenigde Staten).

El Niño en La Niña

ENSO is een natuurlijk klimaatverschijnsel, waarbij sprake is van grote veranderingen in de temperatuur van het oceaanwater in de tropische Stille Oceaan die het klimaat wereldwijd beïnvloeden. El Niño en La Niña, de twee extremen van ENSO, kunnen zorgen voor orkanen, overstromingen en extreme droogte. De kans dat er de komende maanden sprake zal zijn van een El Niño is groot, omdat het water in de tropische Stille Oceaan aan het opwarmen is.

Overzicht van wereldwijde schade door overstromingen veroorzaakt door El Niño en La Niña (afkomstig uit PNAS, 20-10-2014)

Overzicht van wereldwijde schade door overstromingen veroorzaakt door El Niño en La Niña (afkomstig uit PNAS, 20-10-2014)

Uniek onderzoek

Het onderzoek is uniek, omdat het de eerste studie is die de invloed van ENSO op mondiaal overstromingsrisico in kaart brengt. Deltares heeft een wereldwijd overstromingsmodel, genaamd GLOFRIS, ontwikkeld dat werd gebruikt voor het bepalen van de overstromingskans en de invloed van ENSO op overstromingen. Met een socio-economisch model werd ook vastgesteld wat de invloed van overstromingen is op economische schade in stedelijke gebieden, op het aantal mensen dat wordt getroffen en op het bruto binnenlands product (bbp) in landen. Uit het onderzoek blijkt dat er gedurende El Niño-jaren onder andere in grote delen van Peru, Ecuador en Bolivia, het zuidoosten van Zuid-Amerika, delen van de Hoorn van Afrika, noordoost-India en delen van Centraal-Azië sprake is van grote schade door overstromingen. Anderzijds is er in een groot aantal regio’s sprake van minder schade door overstromingen, bijvoorbeeld in het zuiden van Afrika en Oost-Australië. Deze regio’s maken tijdens El Niño-jaren juist een grotere kans op periodes van droogte.

Over het onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn gisteren gepubliceerd in het artikel ‘Strong influence of El Niño Southern Oscillation on flood risk around the world’  in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). en van Deltares zijn twee van de zes auteurs.