Erosiekuilen in Oude Maas en Dordtse Kil

Gepubliceerd: 13 februari 2015

Dat het afsluiten van het Haringvliet de enige oorzaak is van erosiekuilen in Oude Maas en Dordtse Kil is te makkelijk gezegd, is de conclusie van Kees Sloff, riviermorfoloog bij Deltares, tijdens het symposium Deltawater nu en later. “Het was toch wel gebeurd alleen wellicht iets later in de tijd. De bodem van deze rivieren bestaat uit klei en zand. Daar waar de klei is weggesleten door de stroming komt het zand bloot te liggen. De zandlaag erodeert sneller en zo kunnen er vrij plotseling grote kuilen ontstaan. Hoewel de stroomsnelheid is toegenomen door de afsluiting, is vooral de samenstelling van de bodem de oorzaak van het probleem,” volgens Sloff.

Inschatting nieuwe kuilen op basis van bodemgegevens

De gevolgen van de afsluiting van het Haringvliet worden steeds meer zichtbaar. De vraag is hoe gaan we hier mee om. Deltares heeft onderzoek gedaan naar bodemerosie in de Oude Maas en Dordtse Kil. De eerste stap, het zo goed als mogelijk in kaart brengen van de samenstelling van de bodem en de erosie is inmiddels afgerond. Op basis hiervan kunnen we een inschatting maken van locaties waar mogelijk nieuwe erosiekuilen kunnen optreden en hoe groot de erosie is die we kunnen verwachten. En of de erosie tot een risico op afschuiving van een dijk kan leiden.

Erosiekuil in het Spui met Bing bird view gevisualiseerd.

Erosiekuil in het Spui met Bing bird view gevisualiseerd.

Beheersplan in de maak

Daarnaast levert Deltares de kennis en instrumenten voor het beheersplan om de erosie in toom te houden en de kuilen daar waar nodig te dempen of vast te leggen. Bodemmonitoring is een belangrijk onderdeel van het plan, omdat het niet mogelijk exact te voorspellen wanneer een kuil gaat ontstaan. Maar wanneer deze kuilen ontstaan is er voldoende tijd om maatregelen te nemen blijkt uit het onderzoek naar bestaande kuilen dat door Deltares is uitgevoerd. Op deze manier krijgen we meer grip op het gedrag van de rivieren en is de kans op afschuiven van dijken beperkt.­­­­­

Bekijk uitzending RTV-Rijnmond over de erosiekuilen.