EU-project ‘Soil Mission Support’ van start

Gepubliceerd: 24 november 2020

Soilidarity
Op 19 november 2020 ging het Europese onderzoeksproject ‘Soil Mission Support (SMS)’ van start. Dit project werkt de komende 2 jaar aan een routekaart voor onderzoek en innovatie op het gebied van bodem- en landbeheer in Europa.

Duurzaam bodem- en landbeheer zijn essentieel voor de bescherming van onze bodems en hun vitale ecosysteemdiensten. Om de transitie naar duurzaam bodem- en landbeheer te stimuleren, beoogt het door de EU gefinancierde project de huidige onderzoeks- en innovatieactiviteiten te nader te bekijken, kennislacunes te identificeren en een praktische routekaart te ontwikkelen om benodigde onderzoeks- en innovatieactiviteiten ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Deltares leidt het werkpakket waarin de Europese routekaart voor onderzoek en innovatie op het gebied van bodem en land samen met een breed netwerk van actoren wordt opgesteld. Het project richt zich met name op het “hoe” en “wat”: praktische kennis en instrumenten om de transitie naar een duurzaam bodem- en landbeheer mogelijk te maken. Dit gebeurt door samenwerking tussen actoren, het identificeren van “living labs” en “lighthouse” projecten en het opstellen van een gezamenlijk platform om kennis en instrumenten uit te wisselen.

Tien partnerorganisaties uit zeven Europese landen werken samen in het project, dat wordt geleid door het Duitse Federaal Agentschap voor Landbouw (BLE).