Europese kennisagenda bodem- sediment-water, ondergrond en landgebruik

Gepubliceerd: 17 november 2014

Vanaf 1 maart 2015 mobiliseert Deltares de Nederlandse kennisvragen om te komen tot de agenda voor het onderzoek voor bodem- sediment-watersysteem, ondergrond en landgebruik in Europa. Als werkpakketleider zorgen we er tevens voor dat andere Europese landen hetzelfde gaan doen.
Het Horizon2020 EC-project om tot die specifieke kennisagenda te komen heet INSPIRATION (INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ACTION).

Werkpakketleider Jos Brils en “National Focal Point” Linda Maring: ‘dat is natuurlijk vooral een mooie kans om strategische vragen die wij in Nederland hebben, bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffenschaarste, het gebruik van de ondergrond of klimaatadaptief inrichten, te agenderen voor Europees onderzoek. Nederland werkt al aan een nationale visie op het gebruik van de ondergrond (STRONG). En aan het klimaatadaptief inrichten van steden door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van natuurlijke oplossingen. Er is dus wel Nederlandse kennis beschikbaar, of er wordt aan gewerkt. Maar voor de lange termijn kennisvragen die momenteel blijven liggen vanwege tijd- of geldgebrek, kan dit een nieuwe kans betekenen. En ook de samenwerking en kennisuitwisseling in Europa biedt kansen. Hiermee krijgt het strategisch onderzoek een nieuwe impuls, het is zowel efficiënt als effectief’.

Het is niet vreemd dat Deltares als onderzoeksinstituut voor water, ondergrond en infrastructuur dit oppakt. Maring: ‘wij kennen de vragen en ook veel van de belanghebbenden zowel nationaal als internationaal. We doen dit in Nederland samen met TCB (Technische Commissie Bodem, mileubeleid voor de bodem). Het is belangrijk dat onderzoeksvragen van alle belanghebbenden worden ingebracht. Brils: ‘we doen dit op verzoek en met medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit project is voor onze overheid strategisch belangrijk.’

3014[1]

Lees meer in het artikel Inspiration:Een Europese onderzoeksagenda voor het bodem- sediment-watersysteem in relatie tot landgebruik