Expertdialoog moet belangrijke verbindingsweg Colombia redden

Gepubliceerd: 5 december 2014

Joost Stronkhorst, specialist coastal zone management bij Deltares maakt deel uit van een Nederlands expertteam dat zich samen met een Colombiaans expertteam buigt over een acuut kusterosie probleem aan de Caribische Colombiaanse kust.

Door kusterosie wordt de weg van Santa Marta naar Barranquilla ondermijnd en zal zonder aanvullende maatregelen op zeer korte termijn in zee verdwijnen. Deze weg RN90 is de enige verbindingsweg langs de kust en als directe verbinding tussen de haven van Barranquilla met de hoofdstad Bogotá van vitaal economisch belang. De weg loopt dwars door een nationaal park.

3027[1]

Building with nature en ROADAPT

Deltares brengt kennis in over Building-with-Nature oplossingen om de erosie af te wenden en ecologische meerwaarde te creëren. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van kennis uit het Deltares project ROADAPT over kwetsbaarheid van Europese wegen.
Het doel van de expertdialoog is om in vier dagen (1 tot en met 4 december) tot een goede probleemanalyse te komen (gebaseerd op expertjudgement) en mogelijke oplossingsrichtingen vast te stellen voor de middellange en lange termijn. Integrated Coastal Zone Management en Building with Nature dienen als uitgangspunt.

Uniek internationaal treffen

Uniek aan dit internationale treffen is de betrokkenheid van zowel het Colombiaanse Ministerie van Milieu (MADS) als het Ministerie van Transport. Ministers van beide ministeries zullen op de laatste dag van de Colombiaans-Nederlandse expertdialoog de aanbevelingen in ontvangst nemen.

Het Nederlandse 11-koppige multidisciplinair samengesteld expertteam kent een brede afspiegeling uit de Nederlandse watersector: Arcadis, Deltares, HKV, Imares, MTI-Holland, Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos.

Deze expertdialoog tussen Nederland en Colombia wordt mogelijk vanuit het Programma Partners voor Water en wordt gezamenlijk georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Colombiaanse ministerie van Milieu.